2021-04-14 07:56Pressmeddelande

Stora Mellby Mekaniska Museum får en halv miljon i investeringsbidrag

Ritning på Stora Mellby Mekaniska Museums nya utställningshall. Hallen blir i ett plan med röd träpanel och pulpettak. Ritning på Stora Mellby Mekaniska Museums nya utställningshall. Bild: Bjärke Hembygdsförening

Kommunstyrelsen i Alingsås beslutade i måndags att bevilja ett investeringsbidrag på 500 000 kronor till Stora Mellby Mekaniska Museum, för en ny tillgänglighetsanpassad utställningshall.

Stora Mellby Mekaniska Museum är en del av Bjärkes hembygdsförening, som sedan 1994 utvecklat verksamheten till ett levande museum där ursprunget är Stora Mellby Mekaniska Verkstad, som grundades år 1920. Hembygdsföreningen har renoverat traktorer och motorer och förvaltat den autentiska sekelgamla verkstaden.

Verkstadens äldsta lokaler är i flera plan och är inte tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Därför vill man nu uppföra en helt ny utställningshall i ett plan, som kommer att göra museets utställningar tillgängliga för alla, där uppbyggda miljöer på ett åskådligt sätt ska förmedla bygdens tekniska kulturarv till kommande generationer. En viktig del av arbetet är ökat samarbete med skolan för att ge barn och ungdomar en ökad kunskap inom dessa områden.

Den nya hallen har redan beviljats bygglov och kommer att ha faluröd träfasad för att passa in i den gamla befintliga miljön.

- Bjärke Hembygdsförening gör ett fantastiskt arbete för att levandegöra bygdens rika historia och skapa meningsfull verksamhet och intressanta besöksmål, både för invånare och besökare i Bjärke. Därför känns det både roligt och självklart att kunna bevilja deras ansökan om investeringsbidrag, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Alingsås.

Finansieringen av byggnationen av den nya utställningshallen består i en egen finansiering med ungefär 600 000 kronor, ett beviljat bidrag från Lions Club Bjärke om 500 000, ett sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen Alingsås om 250 000, eget arbete samt den nu beviljade ansökan från Alingsås kommun om 500 000 kronor.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson