2021-04-01 11:00Pressmeddelande

Statliga medel till vård och omsorg i Alingsås

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgssatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. För Alingsås del innebär det en möjlighet att ansöka om ungefär 20 miljoner kronor. Staten har signalerat att statsbidraget kommer att finnas kvar åtminstone till år 2023.

- Vi välkomnar statsbidraget till äldreomsorgen, även om vi i likhet med SKR hellre hade sett detta som ett generellt statsbidrag än som ett riktat statsbidrag. Statsbidraget kommer att tillfalla vård- och omsorgsnämnden, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden står inför behov av stora omställningar de kommande åren och har därför påbörjat flera åtgärder för att bli mer kostnadseffektiva. För att lyckas med omställningen krävs samtidigt investeringar i välfärdsteknologi och nya arbetssätt. Investeringarna kommer att medföra att nämnden långsiktigt och hållbart kan leverera vård- och omsorgsinsatser med god kvalitet till alingsåsarna.

- Statsbidragen som nämnden räknar med är fleråriga och möjliggör för nämnden att gå varsammare fram med omställningen och samtidigt satsa på kostnadsbesparande åtgärder och digitalisering. Statsbidragen kommer därmed inte att användas till utökningar utan snarare att bibehålla den tilldelning verksamheten redan har fått i budgetram för 2021, säger Eva-Lotta Pamp (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden.Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp