2019-09-24 17:44Pressmeddelande

Socialförvaltningen sparar 16,9 miljoner

Socialförvaltningen i Alingsås har fortsatt inte en ekonomi i balans och behöver därför ta till åtgärder som innebär sänkta personalkostnader. På socialnämndens möte idag, tisdagen 24 september, beslutades om ett sparpaket på totalt 16,9 miljoner nästa år.

Bakgrunden är att Alingsås kommun länge haft höga ambitioner när det gäller det förebyggande sociala arbetet både för barn och vuxna, vilket också inneburit att kommunens kostnader för den sociala verksamheten varit högre än genomsnittet hos andra jämförbara kommuner. Alingsås socialförvaltning har också en procentuellt hög andel administrativa kostnader. Besparingar har tidigare gjorts men inte visat sig ha tillräcklig effekt för att komma till rätta med underskottet då andra kostnader ökat parallellt.

Därför har nu socialnämnden fattat beslut om att förvaltningen ska sänka sina personalkostnader med 11,4 miljoner per år. Ytterligare besparingar om 5,5 miljoner ska göras genom att ta bort kostnader för bland annat inhyrd personal och konsulter.

- Vi måste ta ansvar för vår ekonomi och för välfärdens kärna. Vi ser att flera andra kommuner i regionen och i landet går samma väg och gör prioriteringar för en långsiktig hållbarhet, säger Eva-Lotta Pamp, socialnämndens ordförande.

Förvaltningsledningen bedömer att det är 19 tjänster som berörs av besparingarna, främst inom områdena tidiga insatser, administration och ledning.

- Vi utvecklar hela tiden våra insatser men behöver prioritera den lagstadgade verksamheten och våra mest utsatta grupper. Samhällets övriga resurser behöver mobiliseras i högre utsträckning för att hitta andra lösningar, till exempel samverkan med sjukvård, andra förvaltningar och organisationer, allt för att driva det förebyggande arbetet mer effektivt, säger förvaltningschef Karin Alvermalm.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.


Kontaktpersoner

Karin Berndtsson Brambo
Rektor Östlyckeskolan
Karin Berndtsson Brambo
Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Karin Alvermalm
Helena Balte
Förvaltningsschef Barn- och ungdomsförvaltningen
Helena Balte
Jens Christian Berlin
Gruppledare Liberalerna (L)
Jens Christian Berlin
Birgit Börjesson
Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden (S)
Birgit Börjesson
Anton César
Vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden (S)
Anton César
Jonas Dahl
Energi- och klimatrådgivare
Jonas Dahl
Sara Dahlin
Förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen
Sara Dahlin
Anna Milsta
Chef utvecklingsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Milsta
Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
Niklas Ehnfors
Journalister som vill komma i kontakt med Alingsås kommun för svar på frågor, intervjuer etc., är varmt välkomna att kontakta kommunikationschefen som både förmedlar svar på frågor och kontakt med rätt person.
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Anne Gunnevik
Ordförande kultur- och utbildningsnämnden (L)
Anne Gunnevik
Jerker Gustafsson
Personalchef
Jerker Gustafsson
Pär Hellsten
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen
Pär Hellsten
Cecilia Knutsson
Stabschef, kommunledningskontoret
Cecilia Knutsson
Maria Källgren
Kommunikatör
Maria Källgren
Martin Lindberg
Gruppledare Vänsterpartiet (V)
Martin Lindberg
Lady France Mulumba
Ordförande bygg- och miljönämnden (KD) och gruppledare Kristdemokraterna
Lady France Mulumba
Ulrika Mårdborg
Kostchef
Ulrika Mårdborg
Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander
 Joachim Palmqvist
IT-chef
Joachim Palmqvist
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp
Kent Perciwall
Ordförande socialnämnden (KD)
Kent Perciwall
Jenny Perslow
Exploaterings- och tillväxtchef
Jenny Perslow
Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar
Camilla Stensson
Vice ordförande bygg- och miljönämnden (S)
Camilla Stensson
Eija Suhonen
Säkerhetschef
Eija Suhonen
Maja Theorin
Kommunikationsstrateg
Maja Theorin
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern
Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun
Göran Westerlund