2020-10-09 08:11Pressmeddelande

Skredrisksäkring längs Lövekullevägen

I december initieras arbetet med skredrisksäkring vid Säveån. Projektet innebär att Lövekullevägen kommer stängas av mellan Ångbåtsvarvet och Mjörnvallen. 
— En nödvändig åtgärd, så vi tror att folk kommer ha förståelse, säger projektledare Aurora Karlsson.

2015 gjordes geotekniska undersökning utmed Lövekullevägen. Undersökningarna visade att de delar av vägen som löper tätt utmed Säveån har en risk att på grund av erosion rasa ner i Säveån. Fördjupade analyser har gjorts och det står klart att det krävs stabilitetshöjande åtgärder för att nå upp till gällande normer för säkerhet mot skred för vägområdet.

— Det är inte så att detta är akut och att vi måste stänga av vägen ur säkerhetssynpunkt. Men självklart ska vi åtgärda försvagningarna så att vägen även i framtiden ska vara säker att färdas på, säger Aurora Karlsson.

Arbetets föregås av vibrationsmätningar av intilliggande hus, och regelbundna mätningar kommer sedan också ske under projektets gång. Det handlar om två etapper av Lövekulleväge, en på vardera sida av Ångbåtsvarvet där vägen möter Säveån. 

— I dagsläget är det inte klart vilken entreprenör som kommer utföra arbetet med skredsäkringen och vi kan inte säkert spika vilka datum som Lövekullevägen kommer vara helt avstängd för biltrafik. Att ge en exakt prognos är väldigt svårt då projektet är beroende av både väder och vattenstånd. Vi ska vara klara senast i april månad, men förhoppningsvis går det fortare än så, säger Aurora Karlsson.

Cirka 3000 kubikmeter tvättad sprängsten ska läggas ner i ån och på så sätt stötta upp vägen, och det kommer användas både maskiner på flotte och maskiner på land för att utföra arbetet. Under arbetets gång stängs vägen av för fordonstrafik medan gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera. Det kommer också beredas plats för att utryckningsfordon och de boende i området ska kunna ta sig fram. 

— Självklart ställer omledningen av trafiken till en del bekymmer för de som använder Lövekullevägen dagligen. Men detta är en nödvändig åtgärd, så vi tror att folk kommer att ha förståelse, säger Aurora Karlsson.

Mer information
Aurora Karlsson, projektledare på samhällsbyggnadskontoret, 0322 - 61 64 08.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander

Relaterad media