2020-05-19 11:38Pressmeddelande

Satsning på sex och relationer i skolan

För att skolan ska bli bättre på att prata med eleverna om sex och relationer så utbildas all personal på högstadieskolorna i Alingsås genom föreläsningar och nu även genom inköp av läroboken Viktigast av allt av sexualupplysaren Nathalie Simonsson.

 

Boken som kommer nu, men som kommer att implementeras till hösten, kan i princip användas i alla skolans ämnen.

– Vi anser att det är viktigt att lyfta sexualitet och relationer inom alla ämnen regelbundet och inte bara förlägga detta till senare årskurser. Undersökningar från landet i stort visar att elever vill prata om sex och relationer tidigare och oftare, säger Sara Dahlin som är verksamhetschef för stöd och utveckling i Alingsås kommun.

 

Satsningen har blivit möjlig, ibland annat genom folkhälsomedel. Charlott Klug, folkhhälsostrateg, utvecklar varför det är viktigt med sexualitet och relationer och hur det kan vara en folkhälsofråga.

– I dag vet vi att många unga uppvisar tecken på stress och psykisk ohälsa.  Väldigt mycket handlar om ängslan och oro över den egna kroppen, press på att prestera och leva upp till ouppnåeliga  ideal. Ett av regionens övergripande mål med folkhälsan är att alla elever ska gå ut grundskolan med hälsan i behåll, och denna långsiktiga satsning anser vi var en av många vägar dit.

 

Boken är en fortsättning på den föreläsning som gavs i höstas av Nathalie Simonsson till personalen på kommunens högstadieskolor.

 

Fakta

Ämnet sex och relationer innefattar ett vitt spektrum av frågor: allt ifrån det mest uppenbara – sex – till frågor som jämställdhet, självkänsla, samtycke och nedsättande ord. Hur pratar vi med varandra? Hur känns det när någon skriker hora på skolgården? Är min kropp verkligen normal? Och hur vet man att man är kär?!


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.