2022-03-09 15:51Pressmeddelande

Så blir Nolhaga en park för alla

Illustrationsförslag av utvecklingen av Nolhaga park. Bild: Petra WernessonIllustrationsförslag av utvecklingen av Nolhaga park. Bild: Petra Wernesson

I måndags kväll godkände kommunstyrelsen handlingsplanen för utveckling av Nolhaga park. Syftet och det långsiktiga målet är att utveckla parken till ett hållbart och attraktivt besöksmål för både invånare och turister - och därmed också utveckla Alingsås som plats att både bo i och besöka.

— Idag har vi glädjande nog skrivit på ett hyreskontrakt med Larssons Glass som startar sin kaféverksamhet på slottet under våren, berättar Åsa Zacharoff, fastighetsansvarig och delprojektledare.

— Tillsammans med flera av kommunens förvaltningar kommer vi fokusera utvecklingen av både trädgårdsytorna och byggnader i en andra av 1800-tal, men som fungerar för oss som lever och verkar i parken idag, säger Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare LAR/MSA och delprojektledare.

Det är främst tre områden som ska utvecklas; Trädgården, området kring Fiskevillan och Nolhaga slott. Den historiska aspekten är central och uppdraget innebär att skapa en plats för nutidsmänniskan med en anda av Adelskölds 1800-tal. Utformning av trädgårdsytor och byggnader ska harmoniera med en äldre stil, men behöver inte exakt se ut som det gjorde för 140 år sedan.

Trädgården

Trädgårdsmästarvillan, mittemot kolonilotterna, kommer restaureras återfå sitt ursprungliga utseende. På parkytan runtomkring villan (cirka 15 600 kvadratmeter) är förslaget att återskapa trädgårdsodlingar och ett nytt orangeri. Det finns planer på en utomhusscen och en ny hantverkslänga. Idéskissen visar på att man vill återskapa en del av den trädgård som fanns där på 1800-talet.

— Vi vill att besökaren ska inspireras när man kommer hit, både av skönhet men också utifrån ett hållbarhetstänk, säger Petra Wernersson. Målbilden för trädgården är att skapa utrymme även för återhämtning och kontemplation.

Första spadtaget beräknas att tas 2023.

Fiskevillan

Planen för Fiskevillan är att skapa en plats för aktivitet. Dels genom kursverksamhet, men också jobba fram en utomhusmiljö som stimulerar lite äldre barn, ungdomar och vuxna.

Nolhaga Slott

Restaureringen av Nolhaga slott har varit igång sedan årsskiftet. Väggar, golv och tak ska restaureras i 1800-tals anda.

— Målet är att både alingsåsare och besökare ska få en ”wow-känsla” när man stiger in i slottet och känna historiens vingslag, säger Åsa Zacharoff. Renoveringen är en process som just startat, det kommer ta tid - men i sommar är det nu i alla fall öppet och man kan komma hit och fika och kolla på utställningar, avslutar hon.

De befintliga utställningarna från Alingsås museum och fria aktörer står kvar under sommarperioden 2022. Även fortsatt är tanken att slottet är platsen för både utställningar, konferenser och kaféverksamhet.

Nolhaga park som besöksnäringsmål

Nolhaga park är Alingsås stadspark och ett populärt utflyktsmål för både alingsåsare och besökare. Parken är en outsinlig källa till natur-, trädgård- och kulturupplevelser men också sport, möten och evenemang året runt.

— Nolhaga Park är ett fantastiskt område redan nu, säger Claes Andreasson, projektledare evenemang. Då vi förra året restaurerade och återöppnade utsiktstornet på Nolhaga berg stärktes attraktionskraften ytterligare. När detta projektet är klart är förhoppningen att Nolhaga Park kommer bli minst lika magiskt som Gunnebo slott eller Jonsereds trädgårdar.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Stadsträdgårdsmästare LAR/MSA
Petra Wernesson