2023-02-02 10:30Pressmeddelande

Räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda satsar framåt

llustration av nya räddningsstationen av Liljewallllustration av nya räddningsstationen av Liljewall

2023 är händelsernas år för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) – flytt till nya räddningsstationen i maj och ett nytt samarbete för räddningsledningssystem undersöks.

Efter att Herrljunga kommun i höstas ansökte om medlemskap i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund så har det pågått ett intensivt arbete med att planera för bildandet av ett nytt förbund och ett projekt för detta startades under hösten 2022. I veckan meddelade så Herrljunga att de har för avsikt att dra tillbaka sin ansökan.

— Vi startade ett projekt inför bildandet av ett nytt förbund med anledning av Herrljungas ansökan och vi tror fortfarande att det hade kunnat bli bra att slå ihop våra räddningstjänster, säger Linda Ottosson, förbundsdirektör AVRF. Vi har ett gott samarbete och stöttar Herrljungas räddningstjänst i olika delar redan idag och det kommer vi att göra framöver också - även om de nu väljer att inte gå med i AVRF, fortsätter Ottosson.

— Vi har en stabil och väl fungerande räddningstjänst i Alingsås och Vårgårda och har utifrån det perspektivet inget behov av att utöka förbundet, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Alingsås.

Nytt räddningsledningssystem

Lagkrav och riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar på att räddningstjänsterna runtom i Sverige behöver öka förmågan till samverkan och ledning vid stora eller flera pågående händelser.

Sedan 2017 har AVRF varit en del av räddningstjänsten Västra Räddningsregionens (VRR) räddningsledningssystem. Nu är AVRF:s förstudie där man tittat på alternativ klar. Förstudien förespråkar ett byte av räddningsledningssystem till räddningsregion Västra Götaland. Då skulle Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ansvara för larm- och ledningscentralen tillsammans med personal från AVRF.

— Vi har möjlighet att byta till ett räddningsledningssystem som vi bedömer är väldigt robust, vilket är oerhört viktigt för oss med tanke på den skakiga omvärldssituationen vi har idag, säger Ottosson.

Fördelarna vid ett byte är många. Möjligheten till större inflytande, utvecklingsmöjligheter för AVRF:s personal, geografiska aspekter och skalbarheten i räddningsledningssystemet är några av de faktorer som ligger till grund för bedömningen att förstudiens förslag pekar på SÄRF.

— En central aspekt i att byta ledningssystem är att våra medarbetare kommer att få mycket större utvecklingsmöjligheter genom möjligheten att få verka i andra funktioner i det nya ledningssystemet. Dessutom kommer AVRF som förbund att ha mycket större påverkansmöjlighet avseende det som är viktigt för oss och för våra medlemskommuner, det vill säga få ett större gehör för det lokala perspektivet, säger Ottosson.

Räddningscheferna i AVRF och SÄRF ska nu gemensamt arbeta fram förutsättningarna för en framtida samverkan.

— Samarbetet som har startats mellan fyra räddningsledningssystem i regionen, där SÄRF är en del, är också en avgörande faktor. Det ger en storlek, uthållighet och redundans som är särskilt önskvärd i dessa oroliga tider, säger Ante Mikacic, Räddningschef.

Alingsås nya räddningsstation

Alingsås räddningsstation byggs som bekant på Tokebacka och är snart redo för inflyttning. AVRF och ambulansstationen i Alingsås (sjukhusen i väster) kommer då inrymmas i gemensamma lokaler.

— Det är unikt att ambulanssjukvården och räddningstjänsten är samlokaliserad på detta sätt, säger Stefan Bedö, projektledare AVRF. Genom att vi delar vissa utrymmen får båda organisationerna möjlighet att ta vara på robustheten.

De nya lokalerna beräknas till cirka 6 500 kvm och har förutom fordonshallar även kontor, logement, gym och konferensrum. I anslutning till huvudbyggnaden byggs även tvätthall, tankstation, övningshus och garage.

— Den nya räddningsstationen lever på ett helt annat sätt upp till de krav som idag ställs på arbetsmiljö, säkerhet och robusthet, fortsätter Bedö. Vi kommer ha bättre flöden för att kunna säkerställa snabba och effektiva utryckningar.

På området finns dessutom ett modernt övningshus som kommer göra stor skillnad vid utbildning och övning - inte bara för AVRF, utan också för andra räddningstjänster i regionen. Invigningen sker hösten 2023.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Förbundsdirektör
Linda Ottosson