2020-04-03 08:25Pressmeddelande

Pengar till Alingsås kommun för att hantera coronakrisen

Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare ModeraternaDaniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare Moderaterna

Regeringen har aviserat att ytterligare 15 miljarder kronor ska fördelas till kommuner och regioner. Detta är utöver de 2,5 miljarder kronor som riksdagen beslutade om 19 februari och utöver de fem miljarder som regeringen aviserade 20 januari. För Alingsås innebär detta ett preliminärt tillskott om cirka 60 miljoner kronor i år, varav 7 miljoner redan har utbetalats enligt riksdagens beslut den 19 februari.

De totalt 20 miljarderna kommer att presenteras slutligen i vårändringsbudgeten den 15 april och beslutas den 17 juni i riksdagen. Av de totalt 22,5 miljarderna i tillfälliga tillskott är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar från 2021 och framåt. Exakt hur stor förändringen kommer att bli 2021 är fortfarande oklart men om inga stora förändringar sker kan man anta att cirka 35 miljoner kronor kommer att tillföras Alingsås från 2021.

- Alingsås kommun får nu såväl mindre intäkter som högre kostnader så extra medel från regeringen är absolut nödvändigt. En tidig signal från regeringen ger oss också en möjlighet att redan nu räkna med att pengarna tillförs vilket är bra, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det råder stor osäkerhet kring konjunkturläget och den kommunala ekonomin kommer att försämras. Nämnderna totalt hade redan innan coronakrisen utmaningar att få ihop sin ekonomi och nödvändiga åtgärder håller på att implementeras i flera nämnder. Med det mycket osäkra läget, gällande framför allt skatteintäkterna, kommer dock inga extra medel att fördelas ut till nämnderna av dessa nya medel. Eventuella kostnadsökningar och intäktsbortfall som nämnderna har kommer dock att följas upp noga. Uppföljningarna av detta kommer främst att ske genom ordinarie uppföljningar.

- Vi har inga planer på att revidera budgeten för innevarande år eftersom det finns stora osäkerheter kring våra intäkter. Däremot redovisar vi särskilt sedan coronavirusets utbrott vilka extra kostnader detta innebär som vi sedan kommer följa upp i årsbokslutet, avslutar Daniel Filipsson.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson