2020-05-27 06:50Pressmeddelande

Peab bygger nya reningsverket

Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning, Cecilia Knutsson, T.f. förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret och Anders Ekström, General manager på Veolia Water Technologies , VA-Ingenjörerna tar ett symboliskt första spadtag.Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning, Cecilia Knutsson, T.f. förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret och Anders Ekström, General manager på Veolia Water Technologies , VA-Ingenjörerna tar ett symboliskt första spadtag.

Upphandlingen är klar och projektet med det nya avloppsreningsverket i Nolhaga går nu in i nästa fas.
— Det känns jätteskönt att vi har kommit så här långt, säger projektledare Josefin Pehrsson.

Trots att spaden ännu inte satts i marken har projektet med Nolhaga avloppsreningsverk pågått sedan hösten 2018. Slamhanteringen och kvävereningen var undermålig och behövde rustas upp, men då visade det sig att större delen av verket var på väg att bli uttjänt.

— Det är egentligen inte så konstigt eftersom verket är 50-70 år gammalt. Dessutom behövs det anpassas till moderna miljökrav och arbetsmiljökrav samt till en växande befolkning i kommunen, säger Josefin Pehrsson.

Karl-Johan Karlsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ser mycket positivt på att projektet nu kommer i gång på allvar.

— Det känns verkligen roligt att vi nu har en totalentreprenör på plats och kan påbörja resan mot ett modernt reningsverk med en högre kapacitet som klarar våra framtida behov. Det ska bli kul att följa projektet framöver, säger Karl-Johan Karlsson (C).

Peab totalentreprenör
Efter förstudier och arbete med att få det ekonomiska pusslet att gå ihop har våren ägnats åt en upphandling. Nu är det klart att det blir Peab Anläggning AB som tillsammans med underentreprenör Veolia Water Technologies kommer kommer att bygga den nya anläggningen på totalentreprenad. 

— Vi har stor erfarenhet av att genomföra komplexa samhällsbyggnadsprojekt med kommuner och vet hur viktigt det är att vi gör kommunens intresse till vårt. Att vi nu påbörjar projektet tillsammans i ett tidigt skede ser jag som mycket positivt. Nu kan vi bygga vår gemensamma organisation och skapa ett gemensamt arbetssätt som gynnar projektet, säger Jonas Gustafsson, projektchef på Peab.

Byggstart senare i år
Byggstart är planerad till senare under 2020 i form av tre mindre ställverksbyggnader för inkommande el. Senare i projektet påbörjas uppförandet av den höga nya slambyggnaden, men den inväntar verkställande av planändring. Sammantaget kommer arbetet att pågå i etapper i upp till tio år.

— Det är ett måste att dela upp det på flera år eftersom vi bygger medan verket är i drift. Även ur personalsynpunkt och ur det ekonomiska perspektivet är det en fördel att bygget sker i etapper. Och det känns jättebra att vi har fått in en stor och etablerad partner i Peab som totalentreprenör, säger Josefin Pehrsson till sist. 

Mer information
Josefin Pehrsson, projektledare, 0322 - 61 62 13.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.

Relaterad media