2021-11-09 15:47Pressmeddelande

Pandemin gav minskad omsättning i Alingsås stadskärna

Linda Siverbo står på en scen och talar till en Powerpoint-presentation. Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR, presenterade årets Cityindex-undersökning på ett frukostmöte på tisdagen 9 november.

På tisdagsmorgonen presenterade Alingsås kommun och Fastighetsägarna den årliga undersökningen Cityindex under ett frukostmöte på Estrad. Pandemins effekter på handeln i stadskärnan är tydlig: Mode, restaurang och hotell har tappat, men dagligvaruhandeln ökar markant. Alingsås står också starkt som kommun dit många åker från andra kommuner för att handla, visar undersökningen.

Cityindex är en undersökning som jämför den kommersiella utvecklingen i Sveriges stadskärnor.

Pandemiåret 2020 var ett tufft år för Sveriges stadskärnor. Omsättningen i de kartlagda kommersiella verksamheterna minskade med 19,2 procent i Sverige jämfört med 2019. I Alingsås minskade omsättningen med 9,8 procent, vilket är en större minskning än genomsnittet för jämförbara städer (-8,2 procent). Det största tappet fanns främst inom beklädnad och hotell och restaurang.

Detaljhandeln växte i Sverige trots pandemin

Trots pandemin växte Sveriges detaljhandel under 2020 med 3,5 procent. Tillväxten kan bland annat förklaras av att konsumtion i hög grad flyttade från tjänstesektorn – exempelvis restauranger, gym och biografer – till detaljhandeln. Exempelvis har dagligvaruhandeln gynnats av den minskade restaurangkonsumtionen medan sport- och fritidshandeln har påverkats positivt av det ökade intresset för friluftsliv.

Stor försäljningsökning av dagligvaror i Alingsås stadskärna

I Alingsås stadskärna ökade försäljningen av dagligvaror med 17,3 procent. Det är betydligt högre än Sverigesnittet på 7,1 procent.

- Att omsättningen för dagligvaror har ökat är ett tecken på att alingsåsarna varit trogna sin stadskärna trots pandemin. Alingsås stadskärna har många fördelar som bjuder in till flanörsshoppande och upplevelser. Det är dock viktigt att fortsätta utveckla och förstärka stadskärnans unika identitet och kulturliv, att levandegöra stadens ytor för ökade flöden och att bidra till att det finns ett bra utbud av både arbetsplatser och butiker i stadskärnan, säger Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR.

Alingsås populärt shoppingmål för invånare i andra kommuner

Med ett försäljningsindex på 107 attraherar Alingsås köpkraft från andra kommuner. Det är den högsta siffran på tio år och är ett mått på hur många som åker in till kommunen för att handla jämfört med de som åker ut. Kommunen ligger en bra bit över genomsnittet för jämförbara pendlingskommuner nära en storstad där försäljningsindex är 72.

- Fler människor pendlar in till Alingsås stadskärna än ut och allt fler arbetar där, vilket är viktigt för köpkraftsunderlaget. Även befolkningstillväxt är mycket viktigt för handeln i stadskärnan. När befolkningsunderlaget ökar, växer också köpkraften vilket möjliggör ett attraktivt utbud där fler bostadsnära verksamheter såsom gym och dagligvaruhandel kan etableras, säger Anna Milsta, näringslivsstrateg på Alingsås kommun. 

Läs mer om rapporten här: https://www.alingsas.se/2021/11/09/stor-andel-valde-alingsas-for-sin-shopping/ 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Anna Milsta
Chef utvecklingsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Milsta