2022-03-10 07:00Pressmeddelande

Open call: Konstnärlig gestaltning till Alingsås nya räddningsstation

Nu gör Alingsås kommun en direktupphandling av en permanent konstnärlig gestaltning i anslutning till Alingsås nya räddningsstation. Är du yrkesverksam konstnär? Då ska du skicka in din intresseanmälan till Alingsås kommuns nya gestaltningsuppdrag.

Vi tar emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer för detta uppdrag. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha examen från konstnärlig högskoleutbildning (minst tre år) alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på professionell nivå under minst fem år.

Upphandlingen görs som direktupphandling i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag för den konstnärliga gestaltningen. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Den konstnärliga gestaltningen finansieras genom 0,5-procentsregeln. Den innebär att 0,5 procent av byggkostnaden avsätts till konstnärlig gestaltning i samband med ny- eller ombyggnation.

Ersättning

Skissarvode om 35 000 kronor exklusive moms kommer att betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan). Konstnärens budget för konstgestaltningen är 690 000 kronor exklusive moms.

Uppdraget

Det efterfrågas ett permanent ljuskonstverk eller ett konstverk som innehåller ljus. Det kan placeras exteriört på byggnadens fasader eller på ytan utanför huvudentrén, alternativt interiört i byggnadens foajé. Det finns också möjlighet att kombinera dessa platser.

Konstverket ska svara mot hållbarhet i offentlig miljö och de speciella verksamheterna som Alingsås räddningsstation innefattar. Konstverket ska även ha ett visuellt uttryck under dagsljusförhållanden.

Intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast måndag 10 april 2022. Intresseanmälan bör inte överstiga 25 sidor och ska innehålla 3-5 representativa verk och/eller utställningar samt bilder på 1-3 utförda offentliga gestaltningar.

Utöver kontaktuppgifter och organisationsnummer ska du även skicka med meritförteckning med erfarenhet samt utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer.

Mer information om hur du lämnar intresseanmälan finns på kommunens hemsida, alingsas.se. Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Kulturutvecklare
Helena Grundberg

Relaterad media