2019-06-18 14:37Pressmeddelande

Ny budgetmodell ger stabila förutsättningar

Kommunstyrelsen i Alingsås kommun beslutade vid tisdagens sammanträde om ekonomiska ramar för den kommande treårsperioden. Kommunen har tagit fram en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till uppräkning och förändrad demografi, vilket ger verksamheten goda planeringsförutsättningar. Nämndernas ekonomiska ramar ökar med ungefär 75 miljoner kronor till nästa år.

Kommunstyrelsens beslut kommer att ligga som grund till höstens budgetarbete som avslutas med att kommunfullmäktige ska fastställa flerårsstratregi 2020-2022 för Alingsås kommun.

Det är i huvudsak vård, skola och omsorg som omfattas av resursmodellen, det vill säga de stora välfärdssektorerna som påverkas av förändringar i demografin med allt fler äldre medborgare. Med hjälp av kommunens befolkningsprognos får man reda på om volymen ökar eller minskar kommande år och hur mycket. När man vet volymerna räknar man ut hur mycket kostnaderna ökar eller minskar med utgångspunkt i standardkostnaden per volymenhet i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. På så sätt får kommunen en tydlig modell för hur tilldelning av pengar till de olika nämnderna ska ske.

- Vi har säkerställt att kärnverksamheten får goda ekonomiska förutsättningar samtidigt som vi värnar om ett stabilt resultat för kommunen under hela mandatperioden. När andra kommuner flaggar för skattehöjning eller sänkta resultat, ser vi istället effekt av det intensiva arbete som gjorts i Alingsås de senaste åren för att skärpa ekonomistyrningen. Vi har en i grunden god ekonomi även om vi står inför liknande utmaningar som övriga kommuner, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.


Om Alingsås kommun

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten. Med ett attraktivt läge och ökande kommuninvånarantal är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållt sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Cirka 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen.

Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson