2020-10-06 09:54Pressmeddelande

Ny aktör satsar i Tokebacka

Interkakel AB är nästa företag att etablera sig i Tokebacka. Företaget köper nu mark av Alingsås kommun dit man ska flytta sitt centrallager och huvudkontor från Partille.
— Vi har blivit väldigt väl omhändertagna av Alingsås kommun, säger Reine Pedersen, vd på Interkakel.

Sedan 1991 har Interkakel haft sin hemvist i Partille. Sedan dess har de egna butikerna ploppat upp på olika ställen och på senare år har de även byggt upp en återförsäljarkedja som är på god väg att bli rikstäckande.

— Med den utvecklingen blir ett centrallager allt viktigare och vi är trångbodda i våra nuvarande lokaler. Läget i Tokebacka intill nya E20 kändes väldigt intressant redan från början och dessutom passar det väldigt bra eftersom vi har egna butiker i bland annat Alingsås, Borås och Göteborg, säger Reine Pedersen.

Reine berättar vidare att det var viktigt för Interkakel att äga fastigheten, vilket de fick möjlighet till i Tokebacka.

— Vi har blivit mycket väl omhändertagna av Alingsås kommun och tillväxtavdelningen har varit mycket behjälplig och trevlig. Vi upplever att Alingsås växer som småföretagarkommun och det är ytterligare en anledning att satsa här. 

Byggstart ska ske så snart det är möjligt, enligt Reine Pedersen.

 — Vi vill komma igång så fort det bara går. Om allt går som vi hoppas ska vi kunna flytta in i våra nya lokaler strax innan jul 2021.

Fortsatt utveckling av verksamhetsmark

För Alingsås kommun är affären med Interkakel ännu ett steg i utvecklingen av verksamhetsmarken i Tokebacka.  

— Väldigt positivt att ännu en lokalt förankrad aktör väljer att etablera sig i Tokebacka. Det går helt i linje med kommunens tillväxtplaner och med vår strävan efter att tillgodose näringslivet med attraktiv verksamhetsmark. En annan positiv aspekt är att Interkakels etablering uppskattningsvis genererar 10-15 arbetstillfällen i kommunen, säger kommunalråd Daniel Filipsson (M). 

Tokebacka har med sitt fördelaktiga läge intill E20 ett utmärkt logistik- och exponeringsläge. På senare tid har verksamhetsmark avyttrats till exempelvis TB-gruppen som byggt nya lokaler åt Alingsåsföretaget Elpro och sedan tidigare pågår projektet med att bygga en ny räddningsstation i området. Dessutom har AJN AB byggt upp Padelborgen i samma område.

Det finns ytterligare lite verksamhetsmark tillgänglig, men kommunen arbetar för högtryck med utvecklingen av Verksamhetsområde norr, som sträcker sig norr om Tokebacka och Sävelund samt norr om återvinningscentralen i Bälinge. 

— Det är en markyta på 100 hektar som studeras och stor vikt läggs vid att skapa förutsättningar för både expansion av befintliga verksamheter och nyetableringar. Målsättningen är att inom kort påbörja dialog med fler aktörer som har intresse av att etablera sig i området, säger Jenny Perslow, tillväxtchef på Alingsås kommun. 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Jenny Perslow
Exploaterings- och tillväxtchef
Jenny Perslow

Relaterad media