2023-02-13 11:37Pressmeddelande

Nolhaga Parkbad i framkant med att rena badvattnet

Två ungdomar åker vattenruschkana på Nolhaga Parkbad.Två ungdomar åker vattenruschkana på Nolhaga Parkbad.

Som en av de första anläggningarna i Sverige har Nolhaga Parkbad ett modernt reningssystem av badvattnet. Systemet skapar en hälsosam miljö för personal och badgäster samt förlänger byggnadens livslängd.

— Känns jättebra att vi ligger i framkant och har gjort den här investeringen. Nu klarar vi gränsvärdena i Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd från 2021, säger Jan Wärn, verksamhetschef på parkbadet.

Efter att Nolhaga Parkbad invigdes 2019 märktes ganska snart en påverkan på rostfria ytor inne i badet. Orsaken till påverkan var klorbiprodukten trikloramin som bildas när det fria kloret blandas med kväve. I badvattnet finns det alltid en liten del kväve som kommer från bland annat aminoämnen, svett, smink och urin. Blir halten trikloramin för hög i luften påverkas både material och människor, exempelvis kan människor få astmaliknande reaktioner.

— Det bildas mest klorbiprodukter i vatten som är i rörelse, som vid lek, gympa och simning. Och de som drabbas värst är det som rör sig just ovanför vattenytan, säger Johan Dahn, drifttekniker på Nolhaga Parkbad.

Flerårig investering

När påverkan av trikloramin uppdagades började arbetet med att rena vattnet på ett bättre sätt. Valet föll på den patenterade tekniken REDUTRI, som började installeras i Nolhaga Parkbad redan 2019. Då var det vattenrutschkanorna och en del av upplevelsebadet som fick det nya systemet installerat. Det fortsatte sedan med den stora motionsbassängen 2021 och kombibassängen 2022. Hyresvärden Alingsåshem har tagit en del av kostnaden för att få alla tre systemen på plats så pass här fort.

— Vi täcker nu in 75 procent av vattenytan, och vi har självklart valt de bassänger där det leks och simmas mest för att få bäst effekt. Känns extra bra att vi fått med kombibassängen eftersom det är mycket vattengymnastik för äldre och babysim där, säger Jan Wärn. 

Unikt mänskligt test

Utöver fina resultat på labbtester har det gjorts ett unikt mänskligt prov i badvattnet. En före detta elitsimmare - som är dokumenterat känslig för trikloramin - simmade i anläggningen vid två separata tillfällen.

— Den personen var i vattnet en timma utan att känna någon påverkan. Det i kombination med provresultat gör att vi vet att systemet fungerar och att vi dessutom håller oss under Folkhälsomyndighetens gränsvärden med god marginal. Utan systemet hade vi legat i riskzonen för att ha för höga halter, säger Johan Dahn, som menar att detta är en stor trygghet på flera plan.

— Vår personal ska inte utsättas för höga halter trikloramin och detsamma gäller så klart våra badgäster. Dessutom finns ett stort hållbarhetstänk eftersom vi minskar tillverkningen och användandet av kemikalier samt förlänger livslängden på badanläggningen.

Uppmanar till noggrann dusch

I grund och botten är det människor som smutsar ner vattnet och skapar problemen med klorbiprodukter. Därför ska nu Nolhaga Parkbad höja sin information om hur viktigt det är att duscha noga före man hoppar i vattnet. Alla ska duscha, trots att det nya reningssystemet nu är på plats.

— Tyvärr är det för många som fuskar och det får faktiskt konsekvenser för miljön i anläggningen. Vi ska uppgradera informationen mot skolor, simklubbar och vanliga badgäster och det kan även bli aktuellt med kontroller, säger Jan Wärn, som avslutningsvis vill slå hål på myten om att doft av klor är något positivt.

— Luktar du klor efter badet har du inte tvättat dig tillräckligt noga innan.

FAKTA REDUTRI

När vattnets kväve kommer i kontakt med tillsatt klor bildas kloraminmolekyler som sedan blir till den ohälsosamma gasen trikloramin. REDUTRI är en elektrolysprocess som spjälkar kloraminmolekylerna så att kloret återgår till fritt klor och kvävet blir till ofarlig kvävgas. Då bildas mycket lite trikloramin.

Alingsås kommun har investerat i tre separata system REDUTRI under åren 2019-2022. Den moderna reningen finns installerad i motionsbassängen, kombibassängen och upplevelsebadet inklusive rutschkanorna. Tester visar att systemet har minskat halterna av trikloramin med upp till 76 procent.Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.