2021-04-22 13:16Pressmeddelande

Konstnär sökes för gestaltningsuppdrag

Nu gör vi en upphandling av en permanent konstnärlig gestaltning i anslutning till ny- och ombyggnationen av Noltorpsskolan i Alingsås. Är du yrkesverksam konstnär? Då ska du skicka in din intresseanmälan till Alingsås kommuns nya gestaltningsuppdrag.

Noltorpsskolan i Alingsås är byggd redan 1973. Just nu pågår en omfattande om- och utbyggnad för att i framtiden kunna ta emot hela 640 elever i grundskola, grundsärskola och fritids. Skolan präglas av mångfald med elever från många kulturer och med många olika språk.

Som en del av ny- och ombyggnationen har medel enligt 0,5-procentsregeln avsatts för konstnärlig gestaltning och ett område i anslutning till huvudentrén har identifierats som plats för detta. 

— En mycket bra plats eftersom alla elever rör sig i det området, både vid utevistelse och när de kommer till och går från skolan eller går till och från matsalen. Vi vill ha en konstnärlig gestaltning som känns verksamhetsnära, och därför är ett av bedömningskriterierna hur man som konstnär involverar elever i den konstnärliga processen. Detta knyter också an till Barnkonventionens artikel om barns rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Genom delaktighet skapas också en identitet och en stolthet över skolan och platsen, säger Johan Edgren, verksamhetschef kultur, turism och evenemang på Alingsås kommun.

I beskrivningen av uppdraget finns fem värdeord för gestaltningen. Dessa är mångfald, tillgänglighet, rörelse, överraskning och gemenskap. Det är något som ska genomsyra den slutliga konstnärliga gestaltningen.

— I Alingsås tog vi redan 1980 beslut om att avsätta 0,5 procent av byggkostnaderna för konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation. Detta har inte alltid följts men nu har vi återaktiverat arbetet med detta, vilket är jätteroligt. Genom att konsekvent tillämpa 0,5-procentsregeln bidrar vi till gestaltningen av den offentliga miljön i kommunen, tar tillvara på de demokratiska aspekterna av offentlig konst och bejakar barns rätt till konst och kultur, säger Johan Edgren.

Alla yrkesverksamma konstnärer är välkomna att skicka in sin intresseanmälan senast 17 maj. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha examen från konstnärlig högskoleutbildning (minst tre år) alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på professionell nivå under minst fem år. I nästa steg kommer tre konstnärer att väljas ut för ett skissuppdrag. En av dessa kommer sedan få möjlighet att utföra den konstnärliga gestaltningen.

Intresseanmälan för gestaltningsuppdraget görs här.

Läs mer om gestaltningsuppdraget här.Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Utställningsproducent Alingsås konsthall
Greta Voćar

Relaterad media