2022-02-11 12:00Pressmeddelande

Höga siffror för Alingsås i medborgarundersökning

Flicka klättrar högt i Alingsås parkourpark.

I undersökningen svarar 93 procent av alingsåsarna att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Detta och flera andra glädjande trender för Alingsås framkommer när SCB sammanställt sin årliga medborgarundersökning.

Nästan 500 alingsåsare deltog

Varje år erbjuder Statistiska Centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i sin medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021, däribland Alingsås. Ett urval personer drogs även från de resterande kommunerna för att också få med deras åsikter. I Alingsås svarade 41 procent av de tillfrågade, totalt 493 personer, vilket var tillräckligt för att kunna utläsa ett statistiskt intressant resultat.

Nöjda med sin kommun

Vad tycker då alingsåsarna? Hela 93 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. 72 procent skulle även rekommendera andra personer att flytta till kommunen om de hade möjligheten.

Även kommunen som organisation får ett gott betyg i undersökningen. En så stor andel som 81 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Alla dessa tre resultat indikerar att Alingsås är en levande kommun med nöjda invånare och att organisationen gör det jobb som förväntas av den.

 – Det är glädjande att få se svart på vitt att det jobb vi gör får resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M). I slutändan handlar ju allt vi gör om att alingsåsarnas livskvalitet ska öka och att man ska känna sig stolt och glad över att bo i just Alingsås kommun.

Hög upplevd trygghet

Undersökningen var omfattande och bad om deltagarnas åsikter kring vitt skilda ämnen. Det fanns ytterligare områden där Alingsås var bättre än genomsnittet, till exempel skola, äldreomsorg, cykelvägar och pendelparkeringar. Föga förvånande var alingsåsarna även ovanligt nöjda med kaféutbudet på hemorten.

En till faktor som stack ut i undersökningen var alingsåsarnas upplevda trygghet i samhället. Här känner sig invånarna tryggare än på många andra platser i Sverige. Man är mindre rädd för att utsättas för våld eller inbrott än snittmedborgaren och är särskilt nöjd med polisens närvaro i kommunen.Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
Niklas Ehnfors
Journalister som vill komma i kontakt med Alingsås kommun för svar på frågor, intervjuer etc., är varmt välkomna att kontakta kommunikationschefen som både förmedlar svar på frågor och kontakt med rätt person.