2022-03-08 15:15Pressmeddelande

Historiskt bra bokslut för Alingsås kommun 2021

Alingsås kommuns årsredovisning behandlades vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde. Årsredovisningen visar på ett historiskt starkt ekonomiskt resultat och fortsatt en högkvalitativ verksamhet. Alingsås kommunkoncern lyckades finansiera ungefär en halv miljard kronor i investeringar utan att öka skuldsättningen. Det innebär i korthet att alingsåsarna har blivit mindre skuldsatta och samtidigt fått mer verksamhet för pengarna jämfört med tidigare.

Alingsås kommuns resultat för 2021 blev 185,5 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 105,2 miljoner. Överskottet kan användas till långsiktiga investeringar i till exempel nytt reningsverk och ny verksamhetsmark.

- Det vi ser resultat av nu är effekterna av ett långsiktigt och målmedvetet arbete mot att bli en mer effektiv kommun där alingsåsarna får ut mer värde av varje skattekrona, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen visar på en fortsatt hög kvalitet i verksamheterna även under 2021. Alingsås är en av de kommuner med högst andel grundskoleelever som är behöriga till gymnasiestudier. Inom socialtjänsten syns en positiv utveckling i att färre människor återkommande behöver försörjningsstöd och även inom det området är Alingsås en av de bättre kommunerna i riket.

- Ett högt resultat och en god kvalitet inom kärnverksamheterna möjliggör för kommunen att kunna fokusera på de utvecklingsområden som finns, avslutar Daniel Filipsson.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson