2020-05-06 05:00Pressmeddelande

Gymnasiet, äldreboende och hemtjänsten sticker ut i undersökning

 

I den årliga undersökningen Kommunens kvalitet i korthet som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner får Alingsås kommun fina resultat för gymnasieskolan, hemtjänsten visar nöjda brukare och de äldre på kommunens äldreboenden är bland de nöjdaste i landet.

Alingsås kommun får i 2019 års resultatredovisning flera fina resultat. Trots en nationell trend med sjunkande andel elever som tar gymnasieexamen ligger Alingsås, precis som förra året, bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. Dessutom till en kostnad per elev som också är bland de 25 procent lägsta i landet.

Andelen äldre som är nöjda med sin hemtjänst i Alingsås är likt tidigare år bland de 25 procent högsta i landet. Nytt för i år är att även de äldre som bor på äldreboenden också tillhör den nöjdaste gruppen i landet. Inom några områden behöver kommunen också utveckla sin kvalitet, vissa områden så som företagsklimat och handläggningstid för bygglov, är för kommunen sedan tidigare väl kända och prioriterade utvecklingsområden.

Vi är stolta över de fina resultat vi har inom kommunens kärnverksamheter. Det visar att vi som kommun tillgodoser behoven hos våra stora målgrupper, barn och äldre, säger Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande (M) och fortsätter, nu återstår ett arbete för att leverera en än bättre service bland annat till våra företag i vår myndighetsutövning.

Alingsås har valt att redovisa kommunens resultat i en egen rapport, som innehåller kommunens egna resultat över tid, rikets genomsnittsresultat och kommentarer till de egna resultaten.

Det är viktigt att kommuninvånarna och andra intressenter får ta del av kommunens kvalitet och resultat på ett överskådligt och lättillgängligt sätt, där man dessutom kan jämföra våra resultat med andra kommuner och på så vis bilda sig en egen uppfattning om Alingsås verksamheter, säger Maria Standar, kommundirektör.

Information om undersökningen

Alingsås kommun deltar årligen i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella projekt Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Projektet omfattar ungefär 260 av landets kommuner och består i att presentera resultat inom tre övergripande områden av kommunens verksamheter som bedöms vara av stort intresse för invånarna. Dessa tre områden är Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Alla resultat redovisas i förhållande till andra kommuner med en röd, gul eller grön signalfärg, vilket innebär att man antingen tillhör de 25 procent av kommuner med bäst resultat inom området, de 50 procent av kommuner som befinner sig i mitten eller de 25 procent av kommuner med sämst resultat.

Rapporten består av ca. 40 nyckeltal, framtagna av Sveriges kommuner och regioner (SKR), som speglar kvalitet och resultat i kommunen. För mer information, läs bifogad rapport.

 

Maria Standar
Kommundirektör
Alingsås kommun
Stora torget 1
441 81 ALINGSÅS
Telefon:
Direkt: 0322-61 71 72
Växel: 0322- 61 60 00

 

Lisa Forsaeus
Verksamhetscontroller
Alingsås kommun
Kommunledningskontoret
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 61 17
lisa.forsaeus@alingsas.se


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Relaterad media