2020-05-18 07:00Pressmeddelande

Fortsatt omställning mot en hållbar socialtjänst

Socialförvaltningen har hämtat igen en stor del av sitt underskott och har gått från -14,3 miljoner kronor förra året till en prognos på -6,6 miljoner kronor i år.  Den förflyttning som gjorts är alltså en bra bit på väg men når inte hela vägen till en ekonomi i balans. Därför fattade socialnämnden på sitt sammanträde torsdagen 14 maj beslut om ytterligare ett omställningspaket för förvaltningen om 5,4 miljoner kronor.

Av detta landar 4,7 miljoner på avdelning vuxna och 700 000 kronor på avdelning unga. De konkreta åtgärder som förvaltningen har föreslagit är en översyn och förtätning av boendeverksamheten, förtätning av lokalerna, höja kompetenskravet inom boendesidan, se över antalet arbetsledare samt övergå till annat arbetssätt gällande tillfälligt boende.

- Den bärande tanken i åtgärderna är en fortsatt ökad professionalisering där kompetenskraven höjs med inriktning på kärnuppdraget och de mest utsatta alingsåsarna, säger Karin Alvermalm, socialchef i Alingsås kommun och fortsätter:

- Den budget vi har utifrån kommunfullmäktiges rambeslut sätter ambitionsnivån för socialförvaltningen och det är tydligt att vi ska prioritera vårt lagstadgade kärnuppdrag och de målgrupper som berörs av det. Och där ska vi hålla hög kvalitet.

Ett omställningsarbete som har haft stor effekt på förvaltningens kostnader har redan skett, där personalen har minskat främst inom staben och avdelning unga. Kostnaderna har också minskat markant för köpt vård.

- Nu tar vi nästa steg mot en budget i balans. Det är inga lätta beslut att fatta men vi ser dem som nödvändiga för att säkra en fortsatt resa mot kvalitetshöjning och en hållbar kärnverksamhet med bästa möjliga socialtjänst inom ramen för den budget vi har, avslutar Karin Alvermalm.Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.


Kontaktpersoner

Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Karin Alvermalm