2022-06-20 07:00Pressmeddelande

Fastighetsägare tipsas om att ta tillvara på regnvattnet

Tunna fylld med regnvatten.

Ta tillvara på regnvattnet och klimatanpassa din trädgård. Det är budskpet i sommarens kampanj riktad mot fastighetsägare i Alingsås kommun.

Att klimatet förändras mot längre torrperioder och mer rikligt regn när det väl regnar är något som förväntas bli än mer påtaglig i framtiden. För fastighetsägare kan detta bland annat innebära att gräsmattor torkar och att odlingar förstörs, och när regnet kommer är marken så hård att regnet bara rinner av och skapar översvämningar.

— Det är den problematiken vi vill lyfta i kampanjen, och ge lite konkreta tips på hur man kan anpassa sin trädgård och fastighet, säger Staffan Kaltin, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Att samla regnvatten i tunna för att vattna med är ett tips. Att leda ut takvattnet och infiltrera det i marken är ett annat. 

— Man kan även plantera ett träd eller anlägga ett grönt tak för att arbeta med regnvattnet och samtidigt öka den biologiska mångfalden, säger Staffan Kaltin.

Under kampanjen får alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp (VA) i Alingsås kommun ett informationsblad hemskickat tillsammans med sin VA-faktura. Det planeras även inlägg på hemsida och sociala medier, och under hösten kommer fler informationstexter på kommunens hemsida.

— Det är en ren informationskampanj där vi vill hjälpa alingsåsarna att hitta lösningar både för sin egen trädgårds skull och för hela samhället. Att hantera skyfall och spara på vårt dricksvatten är väldigt aktuella frågor, säger Staffan Kaltin.

Kontaktperson
Staffan Kaltin, projektledare
Tel: 0322–61 72 53
staffan.kaltin@alingsas.se Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander