2022-06-03 10:01Pressmeddelande

Färgglada papperskorgar på plats i kommunen

Cecilia Knutsson håller tal framför en av Alingsås kommuns nya papperskorgar.

Idag invigdes Alingsås kommuns färgglada papperskorgar. Invigningen hölls i Museiparken där bland andra Daniel Filipsson (M) talade och kommunen bjöd på fika. Vi uppmärksammade att 34 papperskorgar runtom i kommunen har fått ett lyft med en hållbar touch.

Papperskorgarna fyller givetvis fler syften än att vara snygga. Uppfräschningen innebär att sopkärlen fått ett nytt tryck med Agenda 2030:s globala mål som beskriver vad var och en kan göra för att bidra till att vi når dem.

– I Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling står det att kommunens mål för hållbar utveckling aktivt ska kommuniceras internt och externt. De globala målen är som namnet säger globala, men en lika viktig del är att vi lokalt i Alingsås även behöver jobba för att nå dem. Det gör vi bland annat med formandet av klimatstrategier, arrangerande av hållbarhetsfestivalen men också mer löpande arbete i vår vardagliga verksamhet, sa Daniel Filipsson i sitt invigningstal.

Många bra syften

Det viktigaste syftet med papperskorgarna är givetvis att de ska vara dugliga att slänga skräp i, men andra kommuner har även sett att vandaliseringen har minskat när de fått ett fint nytt tryck. Förutom att det nya ytskiktet håller i åtminstone fem–sju år har det dessutom ett motståndskraftigt klotterskydd.

– Vi har tagit inspiration från Vänersborgs kommun som har papperskorgar med samma budskap. Idén är att på ett lättförståeligt sätt sprida kunskap om Agenda 2030, men också att synliggöra papperskorgarna och förhoppningsvis minska nedskräpning, sa Cecilia Knutsson, ordförande i Alingsås kommuns styrgrupp för Agenda 2030.

Testa dina kunskaper

På varje papperskorg hittar man en QR-kod som leder in till ett quiz på kommunens webbplats. I quizet kan du på ett lättsamt vis testa dina kunskaper om dels de globala målen, men också hållbarhet i stort. Förhoppningsvis lär sig alla något nytt och blir inspirerade.

Läs mer om papperskorgarna på www.alingsas.se/fargglada-papperskorgarOm Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Cecilia Knutsson
Stabschef, kommunledningskontoret
Cecilia Knutsson

Relaterad media