2021-08-13 13:23Pressmeddelande

Fältgruppens nysatsning ska bidra till att nå fler ungdomar

Andréa Björkdahl och Carlos ValesAndréa Björkdahl och Carlos Vales

I drygt 1,5 år har Carlos Vales varit ensam fältsekreterare på socialförvaltningen i Alingsås kommun. Men med hjälp av bidrag från det skolsociala projektet har han nu fått en kollega - Andréa Björkdahl ska tillsammans med Carlos arbeta för kommunens ungdomar.

Ibland kan det vara svårt och komplicerat för ungdomar att söka hjälp för sådant som kan vara tungt och jobbigt och det är då Fältgruppen kan vara en hjälpande hand. Fältgruppen finns på de platser ungdomar rör sig för att skapa relationer och tillit samt få en helhetsbild över ungdomsklimatet.

Efter en tid med enbart en fältsekreterare i Alingsås kommun är nu Fältgruppen komplett. Carlos Vales och Andréa Björkdahl är nyblivna kollegor och ser fram emot sitt kommande samarbete för ungdomarnas bästa.

– Det känns bra att vi är två fältsekreterare nu. Det gör att vi blir mer tillgängliga och hinner med att finnas för många fler. Vi kommer nå bredare framöver, säger Carlos Vales.

Fältgruppen fungerar som en länk mellan allmänheten, socialförvaltningen och andra verksamheter. De är ute på fältet både dag- och kvällstid för att prata med och träffa kommunens ungdomar samt stötta och vägleda enskilda individer. Många ungdomar som Fältgruppen möter har inte fått hjälp från annan instans eller inte vågat söka stöd. Då gäller det för Fältgruppen att ha kunskap om ungdomsgruppen i Alingsås kommun, vilka som rör sig på olika platser eller är i riskmiljöer.

– När vi är ute på stan, skolor, fritidsgårdar och så vidare ser vi allt som försiggår med våra fältsekreterarögon. Vi lägger märke till sådant som ingen annan kanske ser, fortsätter Carlos. Då är det oerhört viktigt att vi är uppdaterade på hur klimatet ser ut. Vårt arbetssätt styrs mestadels av de svårigheter som finns just nu, på så sätt kan vi jobba operativt och vara i framkant. Vi arbetar mycket med ungdomarna kring sådant som rör attityder - attityder till bland annat droger, skolan, kompisar och sig själv.

Förutom att möta ungdomarna samverkar Fältgruppen med exempelvis skolpersonal, föräldrar, barn- och ungdomsförvaltningens skolsociala team, andra myndigheter/organisationer och områdespolisen.

– Min första tid kommer främst handla om att skapa och bygga egna relationer med kommunens ungdomar och andra viktiga professioner som finns runtomkring dem. Jag ser väldigt mycket fram emot att få samverka, säger Andréa Björkdahl, som är utbildad socialpedagog och tidigare har arbetat inom LSS, skola och socialtjänst.

Kontakt

Carlos Vales, fältsekreterare
carlos.vales@alingsas.se
tel: 070-6750870

Andréa Björkdahl, fältsekreterare
andrea.bjorkdahl@alingsas.se
tel: 072-4656406Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
Niklas Ehnfors
Journalister som vill komma i kontakt med Alingsås kommun för svar på frågor, intervjuer etc., är varmt välkomna att kontakta kommunikationschefen som både förmedlar svar på frågor och kontakt med rätt person.

Relaterad media