2021-04-13 13:29Pressmeddelande

En extra miljon till Alingsås kommuns föreningsliv

Redan i budgeten för 2021 aviserade Alingsås kommunfullmäktige att det blir en extra stödmiljon till föreningarna och studieförbunden i Alingsås kommun för att mildra pandemins effekter. Nu är det klart hur man ska ansöka om stödet och hur det ska fördelas.

- Föreningarna och studieförbunden har särskilt drabbats av förlorade intäkter under de rådande restriktionerna, med inställda evenemang och träffar. Det här blir ett sätt att ge en extra kompensation och säkra ett fortsatt starkt och rikt föreningsliv i Alingsås kommun, säger Maria Standar, kommundirektör.

Miljonen är uppdelad i olika stödpaket, där vissa delar fördelas utifrån ordinarie verksamhets- och anläggningsstöd, där det görs en generell beräkning av intäktsbortfall. Dessutom tillkommer ett par nya stöd som kan sökas för att anordna aktiviteter riktade till barn och unga under sommarlovet och till särskilda grupper för att främja folkhälsan under året.

Det är kultur- och fritidsförvaltningen som hanterar och administrerar stödpaketet till föreningslivet.

- Vi kommer att särskilt prioritera vissa typer av föreningar, till exempel kultur- och friluftsföreningar, föreningar som riktar sig till äldre och även föreningar som ännu inte tagit del av tidigare stödpaket, säger Anneli Schwartz, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Så här ser stödet ut:

Sommarlovsaktiviteter

Kommunens föreningar kan söka stöd för att anordna aktiviteter i sommar mellan veckorna 22 och 34, med syfte att ge barn och unga i Alingsås ett aktivt och kul sommarlov.

Aktiviteterna genomförs med fokus på folkhälsa, kultur eller nyskapande verksamhet och ska vara kostnadsfria för deltagarna och främst genomföras utomhus. Aktiviteterna ska genomföras vid minst tre tillfällen under perioden alternativt över en sammanhängande period. Aktiviteter som erbjuds hela veckor kommer att prioriteras.

Hälsofrämjande insatser

Det finns även ett särskilt riktat föreningsbidrag för aktiviteter som värnar folkhälsan och ger hälsofrämjande insatser. Det kan handla om att motverka isolering av enskilda och grupper och främja allas delaktighet i samhället. Bidraget kan sökas av både bidragsgodkända föreningar och studieförbund. Bidraget gäller alla åldrar.

Verksamhets- och anläggningsbidrag

Verksamhetsbidrag för höstterminen 2020 och vårterminen 2021 kommer att generera extra stöd för perioden 29 oktober till 24 januari. Föreningarna behöver inte göra någon extra ansökan utöver den som redan gjorts eller ska göras.

Anläggningsbidrag som barn- och ungdomsföreningar ansökte om 1 april. Föreningarna behöver inte göra någon extra ansökan. 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar