2022-03-01 06:30Pressmeddelande

Dags att nominera till kulturpris och söka kulturstipendium

Under mars månad kan du nominera vem du tycker ska tilldelas Kulturpriset Alstroemeria för unga vuxna med anknytning till Alingsås kommun. Samtidigt öppnar ansökningsperioden för Kulturstipendium Alstroemeria för ungdomar bosatta eller verksamma i Alingsås kommun.

Kulturpris för unga vuxna i åldrarna 16–30 år delas ut för värdefulla insatser inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller jämförbara områden av kulturella verksamheter. Pristagaren ska ha anknytning till Alingsås och priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation eller förening. Kulturpriset utgår med totalt 10 000 kr.

Kulturstipendium för ungdomar i åldrarna 16–25 år delas ut som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller jämförbara områden av kulturell verksamhet. Du som söker stipendiet ska vara bosatt eller verksam i Alingsås kommun. Endast en stipendiat kan utses varje år (enskild person). Kulturstipendiet utgår med totalt 5000 kr.

Ansökans och nomineringens innehåll

Ansökan och nomineringen ska innehålla följande uppgifter:

  • Om ansökan/nomineringen avser kulturstipendiet eller kulturpriset.
  • Namn på enskild, grupp, organisation eller föreningar, födelseår, adress, e-postadress och telefonnummer.
  • Beskriva anknytning till Alingsås.
  • Beskrivning av och motivering till varför den enskilde, gruppen, organisationen eller föreningen ska motta priset eller stipendiet.

Ansökan/nominering senast 31 mars 2022 till: kultur.utbildning@alingsas.se.

 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Kulturutvecklare
Helena Grundberg