2022-06-14 10:43Pressmeddelande

Besöksbranschens och Alströmers samarbete gav certifiering

Lärare och branschfolk utanför Grand Hotel.Johanna Ståhlgren, Peter Persson, Ulrik Lindelöv, Henric Packendorff, Linda Andersson, Pontus Söderström och Mari Ström Wilson gläds åt certifieringen.

I samarbete med det lokala näringslivet har restaurang- och livsmedelsprogrammet på Alströmergymnasiet som en av de första utbildningarna i landet blivit godkänd enligt branschens egen standard. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkrar att eleverna får de kunskaper besöksnäringen faktiskt efterfrågar.

För att möta upp besöksnäringens behov av kompetent personal är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom branschen. För att säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva och branschnära har Visita tillsammans med besöksnäringens företag, facket och utbildningarna själva utvecklat en modell för kvalitetssäkring. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med företagen i besöksnäringen så att eleverna lär sig det som är aktuellt och efterfrågat av branschen.

Nu har restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning kök och servering vid Alströmergymnasiet som en av de första utbildningarna i Sverige klarat besöksnäringens egen kvalitetssäkring.

— Det känns helt fantastiskt att årets certifieringsprocess med rejäl insats av våra lokala företag i styrgruppen och lärarna på programmet har gett resultat. Vi kan vara stolta över det arbete vi gör gemensamt för en riktigt bra utbildning med hög kvalitet i takt med branschens behov. Gott stöd av skolchef och huvudman har också varit avgörande i arbetet, och jag vill rikta ett varmt tack till alla som engagerat sig i utbildningen för våra elever, säger rektor Linda Andersson.

Visita - som är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen - ser också positivt på den här certifieringen. 

— Det är glädjande att Alströmergymnasiet klarar kriterierna och blir en av de första skolorna att certifiera sin utbildning. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildning, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita samt ledamot i certifieringsnämnden.

Anna Hartman på Grand Hotel är en av de lokala företagare som engagerat sig i utbildningen. Hon tycker att samarbetet fungerat väldigt bra hittills och ser fram emot en fortsatt god relation mellan näringsliv och utbildning.

— Som samarbetspartner är det otroligt spännande att Alströmergymnasiet och vi tillsammans går i bräschen för att utveckla branschen. Viktigast är att båda parter har varit lyhörda inför varandras krav och förväntningar så att eleverna blir förberedda för ett långsiktigt arbetsliv inom branschen, säger Anna Hartman.

Certifieringnämndens motivering
Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Alströmergymnasiet, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

Kontaktuppgifter rektor för utbildning
Namn: Linda Andersson
E-post: linda.andersson@alingsas.se
Telefonnummer:0322 - 617221

Kontaktuppgifter branschrepresentant
Namn: Anna Hartman
Företag: Grand Hotel Alingsås
Yrkesroll: VD
E-post: anna@grandhotel-alingsas.se
Telefonnummer: 0708-281602

Kontaktuppgifter Visita
Dan-Aria Sucuri
Kommunikatör
dan-aria.sucuri@visita.se 
08-7627470Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander

Relaterad media