2022-02-08 11:00Pressmeddelande

Alingsås satsar vidare på föreningslivet även 2022

Fotbollsplan sedd ovanifrån.

Under pandemiåren 2020 och 2021 gjorde Alingsås kommun historiskt stora satsningar på de lokala föreningarna och studieförbunden, för att underlätta situationen när turneringar, cuper och andra evenemang ställdes in. Nu har kommunstyrelsen beslutat om en ordentlig satsning även under 2022.

Två respektive en miljon kronor har delats ut till föreningarna genom olika stödpaket de sista två åren. Nu blir det ytterligare en miljon som ska gå till att stötta föreningslivet under 2022.

- Pandemin pågår fortfarande och påverkar föreningslivet med restriktioner och utebliven verksamhet som följd. Vi ser att det finns behov av ytterligare ett stödpaket, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Föreningspaketet kommer att administreras av kultur- och utbildningsförvaltningen och formerna för stödet har ännu inte beslutats i detalj.

- Jag uppskattar att kommunstyrelsen varit lyhörd för behovet av detta extra stöd till föreningslivet. De tidigare stödpaketen användes till bland annat sommarlovsaktiviteter för barn och unga och lättnader i hyror och arrenden. De nuvarande höga energipriserna har även drabbat föreningar som står med lokaler. Detta extra stödpaket kommer att betyda mycket för många drabbade föreningar, säger Anne Gunnevik (L), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Föreningspaketet finansieras inom kommunstyrelsens nuvarande budgetram.

- Det är ett tydligt politiskt mål för vår kommun att ha ett starkt och levande föreningsliv och det känns därför bra att kunna fatta detta beslut, avslutar Daniel Filipsson.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Anne Gunnevik
Ordförande kultur- och utbildningsnämnden (L)
Anne Gunnevik