2023-05-04 12:10Pressmeddelande

Alingsås kommun tar över äldreboenden

Birgit Börjesson (S), Eva-Lotta Pamp (M), Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S) står framför rådhuset i Alingsås. Birgit Börjesson (S), vård- och omsorgsnämndens vice ordförande, Eva-Lotta Pamp (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande, Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande och Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Alingsås kommun har kommit överens med vårdföretaget Ambea och två fastighetsägare om att ta över de äldreboenden på Brogården respektive i Stadsskogen som inte är tagna i bruk. Totalt handlar det om cirka 140 boendeplatser som blir tillgängliga vilket ger goda förutsättningar för kommunen att möta framtidens behov.

– Vi har fört intensiva förhandlingar det senaste halvåret och vi kan nu tillkännage vår avsikt att teckna hyresavtal för de här fastigheterna för att bedriva äldreomsorg i kommunal regi, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är två olika fastighetsbolag som äger byggnaderna i Stadsskogen respektive på Brogården och som kommunen avser skriva hyresavtal med.

– Det är positivt att byggnaderna nu kommer till användning samtidigt som vi säkerställer vårt behov av kommunala boendeplatser. Lösningen är ekonomiskt fördelaktig för kommunen både på övergripande nivå och för vård- och omsorgsnämnden, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande. 

Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige ska godkänna de föreslagna hyresavtalen i juni månad. Exakt datum för övertagande och inflyttning på de nya äldreboendena är ännu inte fastställt. I anslutning till boendet i Stadsskogen finns ett LSS-gruppboende som kommunen också får möjlighet att ta över.

– Det här är en bra lösning som ger oss möjlighet att planera verksamheten i god ordning och vi ges nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta bedriva äldreomsorg med hög kvalitet, säger Eva-Lotta Pamp (M) och Birgit Börjesson (S), ordförande respektive vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Birgit Börjesson
Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden (S)
Birgit Börjesson
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp
Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern