2022-06-03 12:32Pressmeddelande

Alingsås kommun har bra resultat och en hög kvalitet i verksamheterna

2021 års resultat av Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, visar att Alingsås har många områden med god kvalitet i verksamheterna, igen.

De senaste årens KKiK-rapporter har visat på goda resultat i kommunens verksamheter, vilket syns även över tid. Stora delar av kommunens kärnverksamheter såsom skolan och omsorgen håller hög kvalitet jämfört med andra kommuner. Exempelvis är alingsåsare som går i nionde klass i hög utsträckning behöriga till gymnasiet, bland landets 25 procent bästa, samtidigt är kostnaden för grundskolan låg jämfört med andra kommuner, vilket indikerar en god effektivitet. Inom hemtjänsten, särskilt boende och daglig verksamhet LSS ligger Alingsås bland de 25 procent av kommunerna med nöjdast brukare.

- Det är fina resultat vi återigen ser i våra verksamheter vilket tyder på att vi bedriver en verksamhet med hög kvalitet. Vi är bra på att vara kommun helt enkelt, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.
- Vi har goda resultat i kärnverksamheterna, vilket syns både i skarpa resultat som elevers betyg, och när brukare betygsätter vår verksamhet, fortsätter han.

Flera resultat har också förbättrats mellan åren 2020 och 2021, exempelvis vad gäller personer som inte återaktualiseras för försörjningsstöd efter en period med avslutat försörjningsstöd och antalet personer en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. För båda områden är Alingsås år 2021 bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat.

Några utvecklingsområden kvarstår dock. Kommunens företagsklimat är en fråga som under flera år prioriterats och som successivt blir bättre, men fortfarande har relativt låga betyg jämfört med andra. Även kommunens delaktighetsindex får relativt låga betyg år 2021 och kommer att prioriteras framöver.

Om undersökningen

Alingsås kommun deltar årligen i SKR:s nationella projekt Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Ungefär 170 av landets kommuner deltar och i undersökningen presenteras resultat inom tre övergripande områden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Alla resultat redovisas i förhållande till andra kommuner med en röd, gul eller grön signalfärg, vilket innebär att man antingen tillhör de 25 procent av kommuner med bäst resultat inom området, de 50 procent av kommuner som befinner sig i mitten eller de 25 procent av kommuner med sämst resultat.

Rapporten består av ca 40 nyckeltal, framtagna av Sveriges kommuner och regioner (SKR), som speglar kvalitet och resultat i kommunen.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson