2019-09-24 10:07Pressmeddelande

​Alingsås kommun bryter trenden

Alingsås kommun klättrar 7 placeringar till plats 230, det visar Svenskt Näringsliv ranking som mäter näringslivsklimatet i Sveriges kommuner, när den släpptes på tisdagens morgon.

Bakom rankingen ligger resultatet av enkäten som Svenskt Näringsliv skickar ut till företagen och som mäter hur de uppfattar näringslivsklimatet i kommunen. Resultatet kom tidigare i maj och visade att Alingsås kommun gjorde en liten förbättring från 2.51 till 2.54 på en sexgradig skala, vilket betyder att Alingsås klättrar 7 placeringar till plats 230.

- Äntligen har vi brutit den nedåtgående trenden. Det betyder att våra samlade insatser ligger rätt, men att vi måste arbeta hårt för att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i Alingsås kommun, säger Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande.

De områden som kommunen fokuserar främst på att förbättra är snabbare handläggningstider, mer byggbar mark för näringslivet, bättre dialog mellan kommun och företag samt bättre förståelse bland tjänstemän och politiker för företagande.

- Vi har under året skapat riktigt bra samarbetsytor mellan näringslivsenheten, exploatering och samhällsbyggnad, vilket gör att dialogen internt i kommunen har förbättrats, och som förhoppningsvis även kommer att spegla av sig på näringslivsklimatet i framtiden. Vi arbetar även proaktivt med uppsökande verksamhet för att i ett tidigt skede kunna hjälpa företagarna, säger Christoffer Zevin, näringslivslots på Alingsås kommun.

Områden där kommunen får bättre än genomsnittet är infrastrukturen i kommunen ur ett näringslivsperspektiv. Detsamma gäller uppfattningen om kommunens IT- och telenät som också ligger över genomsnittet i Sverige.

Något annat som sticker ut är att andelen företagsamma unga och kvinnor ökar mer i Alingsås kommun än riket i övrigt.

Kontakt

Christoffer Zevin

Företagslots & Näringslivsstrateg

Tel: 0322 - 61 69 18

Vad har gjorts och vad görs

Exploatering

För att möta efterfrågan av verksamhetsmark, som är en av de områden som kommunen får ett lägre resultat för, finns det fyra utpekade områden som Alingsås kommun kommer att göra planprogram för med start under 2019. Det största området för verksamhetsmark är Sävelund, Tokebacka och Bälinge, där man räknar med detaljplanering under 2020-2023. Andra områden där det kommer att finnas verksamhet är Södra Stadsskogen, Norra Bolltorp och Mjörnstranden, där detaljplaner kommer att tas fram mellan 2020-2025.

Samhällsbyggnad

För att förkorta handläggningstiderna för bygglov och framtagandet av detaljplaner sjösätts under 2019 ett kraftfullt åtgärdsprogram som bl a innehåller resursförstärkning och införandet av ett nytt styr- och ledningssystem. Därutöver genomförs olika åtgärder för att öka vår service, tillgänglighet och dialog med näringslivet, såsom ett fördjupat samarbete med kommunens företagslots, utökad digital tjänstekatalog och digital tillgänglighet genom vårt nya ärendehanteringssystem samt kommunikationsinsatser på kommunens hemsida.

Övergripande åtgärder

Rekrytering av företagslots

Ett utökat näringslivsråd

Organisatoriska förändringar, genom flytt till tillväxtavdelning

Internt service- och bemötandeprogram Förenkla – Helt Enkelt för förvaltningar

Startat upp Näringslivsforum

Samarbetsprogram med Svenskt Näringsliv under 2018

Ny e-tjänst för bygglov samt implementering av bygglovsrobot.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.


Kontaktpersoner

Karin Berndtsson Brambo
Rektor Östlyckeskolan
Karin Berndtsson Brambo
Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Karin Alvermalm
Helena Balte
Förvaltningsschef Barn- och ungdomsförvaltningen
Helena Balte
Jens Christian Berlin
Gruppledare Liberalerna (L)
Jens Christian Berlin
Birgit Börjesson
Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden (S)
Birgit Börjesson
Anton César
Vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden (S)
Anton César
Jonas Dahl
Energi- och klimatrådgivare
Jonas Dahl
Sara Dahlin
Förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen
Sara Dahlin
Anna Milsta
Chef utvecklingsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Milsta
Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
Niklas Ehnfors
Journalister som vill komma i kontakt med Alingsås kommun för svar på frågor, intervjuer etc., är varmt välkomna att kontakta kommunikationschefen som både förmedlar svar på frågor och kontakt med rätt person.
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Anne Gunnevik
Ordförande kultur- och utbildningsnämnden (L)
Anne Gunnevik
Jerker Gustafsson
Personalchef
Jerker Gustafsson
Pär Hellsten
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen
Pär Hellsten
Cecilia Knutsson
Stabschef, kommunledningskontoret
Cecilia Knutsson
Maria Källgren
Kommunikatör
Maria Källgren
Martin Lindberg
Gruppledare Vänsterpartiet (V)
Martin Lindberg
Lady France Mulumba
Ordförande bygg- och miljönämnden (KD) och gruppledare Kristdemokraterna
Lady France Mulumba
Ulrika Mårdborg
Kostchef
Ulrika Mårdborg
Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander
 Joachim Palmqvist
IT-chef
Joachim Palmqvist
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp
Kent Perciwall
Ordförande socialnämnden (KD)
Kent Perciwall
Jenny Perslow
Exploaterings- och tillväxtchef
Jenny Perslow
Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar
Camilla Stensson
Vice ordförande bygg- och miljönämnden (S)
Camilla Stensson
Eija Suhonen
Säkerhetschef
Eija Suhonen
Maja Theorin
Kommunikationsstrateg
Maja Theorin
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern
Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun
Göran Westerlund