2022-03-21 10:00Pressmeddelande

Alingsås kommun avbryter äldreboendeupphandling och planerar för egen regi

Alingsås kommun avbryter upphandlingen av äldreboendeplatser och går istället vidare med en utredning om till- och ombyggnad av Ängabogården.

Alingsås kommun har haft ute en upphandling av äldreboendeplatser men har nu på grund av bristande konkurrens och förändrade finansiella förutsättningar valt att avbryta upphandlingen.

- Vi ser inte att det är möjligt för marknaden att på lika villkor kunna erbjuda det som kommunen är i behov av inom den tidsram som vi har. Därför väljer vi att avbryta upphandlingen och presenterar nu en lösning på hur vi på egen hand ska tillgodose behovet av fler äldreboendeplatser, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

De senaste årens starka resultat har förbättrat kommunkoncernens finansiella ställning och det har öppnat upp möjligheten för Alingsåshem att bygga ut Ängabogården och bygga om befintliga lokaler.

- Detta medför att vi kommer kunna bygga ut ett av våra befintliga äldreboenden och därmed säkerställa fler platser i egen, kommunal regi. Det bäddar för ökad rådighet och större långsiktighet och det är precis det vår äldreomsorg behöver, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

En förstudie ska nu genomföras och därefter kommer en konkret tidplan kunna fastställas. Alingsås kommun planerar även för ytterligare ett äldreboende på kommunal mark, i egen regi, som förväntas stå färdigt omkring år 2027.

Vård- och omsorgsnämndens presidium Eva-Lotta Pamp (M) och Birgit Börjesson (S) har varit högst delaktiga i processen och konstaterar att nämnden nu får förbättrade och mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

- Det har varit en lång resa med många politiska turer som har varit påfrestande för såväl brukare och anhöriga som för vår personal. Nu kan vi äntligen se framåt och med mer stabila förutsättningar leverera omsorg av hög kvalitet, anser Pamp och Börjesson.

För att säkerställa att Alingsås kommun har en tillräcklig mängd korttidsplatser kommer kommunen upphandla korttidsplatser som komplement till de som finns i egen regi. Alingsås kommun hoppas på ett stort intresse från marknaden att vilja erbjuda kommunen korttidsplatser kommande år.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Birgit Börjesson
Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden (S)
Birgit Börjesson
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern