Alingsås kommun


Pressrum

Nyheter

Om Alingsås kommun

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder: · Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. · Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. · Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Kontaktpersoner

Niklas Ehnfors
Kommunikations- och Marknadsföringschef
Niklas Ehnfors
Peter Grönberg
Kommunikationsstrateg
Peter Grönberg
Klara Hector
Kommunikationsstrateg
Klara Hector
Maja Theorin
Kommunikationsstrateg
Maja Theorin
Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern
Angelica Larsson
Projektledare Alingsås 400-årsjubileum. Eventansvarig Lights in Alingsås
Angelica Larsson
Staffan Albinsson
Ordförande Miljöskyddsnämnden (C)
Staffan Albinsson
Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Karin Alvermalm
Marie Bake
Tillförordnad Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Marie Bake
Helena Balte
Verksamhetschef förskolan
Helena Balte
Karin Berndtsson Brambo
Rektor Östlyckeskolan
Karin Berndtsson Brambo
Anita Brodén
Gruppledare Liberalerna (L)
Anita Brodén
Birgit Börjesson
Vice ordförande Vård- och äldreomsorgsnämnden (S)
Birgit Börjesson
Birgitta Carlsson
Första vice ordförande Kommunfullmäktige (S)
Birgitta Carlsson
Anton César
Vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden (S)
Anton César
Jonas Dahl
Energi- och klimatrådgivare
Jonas Dahl
Sara Dahlin
Verksamhetschef för Barn- och elevhälsa
Sara Dahlin
Anna Davidsson
Näringslivsstrateg
Anna Davidsson
Robert Ek
Grafisk kommunikatör
Robert Ek
Kristina Grapenholm
Kommunfullmäktiges ordförande (L)
Kristina Grapenholm
John Eriksson
Tf VA-chef
John Eriksson
Anne Gunnevik
Ordförande Kultur- och utbildningsnämnden (L)
Anne Gunnevik
Jerker Gussmo
Personalchef
Jerker Gussmo
Robert Gustafsson
MR-strateg
Robert Gustafsson
Anna Hansson
Gruppledare Miljöpartiet (MP)
Anna Hansson
Leif Hansson
Vice ordförande Socialnämnden (S)
Leif Hansson
Pär Hellsten
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen
Pär Hellsten
Maria Jacobsson
Chef för Miljöskyddskontoret
Maria Jacobsson
Annika Kaas
Projektledare/byggnadsantikvarie
Annika Kaas
Karl-Johan Karlsson
Gruppledare Centerpartiet (C). Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Karl-Johan Karlsson
Charlott Klug
Folkhälsostrateg
Charlott Klug
Cecilia Knutsson
Stabschef, kommunledningskontoret
Cecilia Knutsson
Bengt-Göran Kullner
Fastighetsansvarig
Bengt-Göran Kullner
Maria Källgren
Kommunikatör
Maria Källgren
Birgitta Larsson
Vice ordförande Kultur- och utbildningsnämnden (S)
Birgitta Larsson
Anna Liedholm
Samhällsbyggnadschef
Anna Liedholm
Martin Lindberg
Gruppledare Vänsterpartiet (V)
Martin Lindberg
Lady France Mulumba
Gruppledare Kristdemokraterna (KD)
Lady France Mulumba
Ulrika Mårdborg
Kostchef
Ulrika Mårdborg
Jonas Mökander
Kommunikatör
Jonas Mökander
Bo Olsson
Vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden (S)
Bo Olsson
 Joachim Palmqvist
IT-chef
Joachim Palmqvist
Eva-Lotta Pamp
Ordförande Socialnämnden (M)
Eva-Lotta Pamp
Dennis Pavlovic
Gymnasiechef, Alströmergymnasiet
Dennis Pavlovic
Kent Perciwall
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden (KD)
Kent Perciwall
Jenny Perslow
Exploaterings- och tillväxtchef
Jenny Perslow
Glenn Pettersson
Gruppledare Sverigedemokraterna (SD)
Glenn Pettersson
Anneli Schwartz
Chef för Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anneli Schwartz
Camilla Stensson
Vice ordförande Miljöskyddsnämnden (S)
Camilla Stensson
Eija Suhonen
Säkerhetschef
Eija Suhonen
Micaela Kronberg Thor
Ordförande vård- och äldreomsorgsnämnden (M)
Micaela Kronberg Thor
Rachel Törnell
Verksamhetschef grundskolan och grundsärskolan
Rachel Törnell
Agneta Wendesten
Stadsträdgårdsmästare
Agneta Wendesten
Birgitta Westergren Lenken
Projektledare
Birgitta Westergren Lenken
Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun
Göran Westerlund
Jan Wärn
Avdelningschef Anläggningar och service
Jan Wärn
Christoffer Zevin
Företagslots
Christoffer Zevin
Pierre Åkerström
Turist- och evenemangschef Alingsås kommun
Pierre Åkerström