2016-10-11 10:56Press release

Så hanterar du utmaningarna med att globalisera din e-handel

Foto: Gerd Altmann

E-handlare som vill sälja globalt kan vara framtidens stora vinnare. I alla fall om man ska tro E-handelsbarometern som släpptes för ett par veckor sedan. Den senaste kvartalsrapporten visar att e-handeln fortsätter att öka kraftigt samtidigt som den blir allt mer världsomspännande. Över 3,5 miljoner européer har köpt varor eller tjänster på svenska sajter det senaste året.

Att e-handeln växer så det knakar är något som vi blivit vana vid att läsa om under de senaste åren. Den har vuxit med i snitt 20 procent årligen och står i dag för cirka 20 procent av detaljhandelns försäljning av sällanköpsvaror. Det innebär att var femte par jeans, klocka, teve eller telefon handlas på nätet och inte i en fysisk butik.

E-handelsbarometern – som ges ut av Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI – rapporterar också att många företag vill vara med och ta del av denna snabbt växande marknad. Fyra av tio e-handlare har redan öppnat upp sin försäljning mot utlandet och många ligger i startgroparna.

Samtidigt pekar rapporten ut ett flertal utmaningar eller hinder som måste hanteras för den som vill bli framgångsrik på utländska marknader. Trots EU:s inre marknad och andra handelsavtal som syftar till att harmonisera regler och förenkla för företagen, finns det många minor som företag riskerar att trampa på om man är oförberedd.

Att följa landets lagar och regler är naturligtvis självklart, men är samtidigt något som kräver kompetens och resurser.

Det är också viktigt att hålla kolla på vilka betalningslösningar som används på marknaden för att kunna göra nödvändiga anpassningar i sina egna system.

Dessutom är det nödvändigt att känna till det lokala – marknaden, sedvänjor och inte minst landets betalningskultur. Hur är det med betalningsmoralen? Kredittider? Hur gör man kreditupplysningar? Och vad gör man om kunden inte betalar?

Hantera riskerna med hjälp av en bra samarbetspartner

Många gör klokt i att ta hjälp och inse att det är omöjligt att vara bäst på allt. Handarbetsföretaget Ateljé Margaretha, som säljer broderier på en mängd utländska marknader, är ett bra exempel på ett företag som valt att hantera riskerna med hjälp av en bra samarbetspartner.

Boråsföretaget har valt att samarbeta med Alektum Group som har verksamhet i 15 europeiska länder.

"Vi har arbetat ihop länge och samarbetet fungerar smidigt. Vi har en kontaktperson på Alektum Group som hjälper oss att få betalt och se till att vi lyckas med våra affärer på flera olika marknader. Hade det inte varit för Alektum Group hade vi nog inte vågat ta steget ut på exportmarknaden i samma snabba takt som vi gjort", säger Mikael Rosendahl som är vd på Ateljé Margaretha.

Alektum Group hjälper sina kunder att få betalt och minimera kreditriskerna. Tack vare lokal kompetens och koncernövergripande IT-system för samtliga ärenden oavsett land, anpassas både kreditupplysningar och inkassotjänster för kundens specifika behov. All rapportering sker på det språk och i den valuta som kunden önskar. Hos Alektum Group har kunden alltid en och samma kontaktperson för alla sina ärenden, oavsett vilken marknad kundens kund befinner sig på. På så vis kan kunden känna sig trygg och komma igång med sin försäljning till nya marknader snabbt och smidigt.

 

Behöver du en partner som kan hjälpa dig med att lyckas med dina affärer – i Sverige såväl som i utlandet – eller är du i behov av att se över din kreditbedömning är du välkommen att kontakta oss för rådgivning. Du når oss på sales@alektumgroup.com eller 031-730 60 75


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. We operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 12 million EUR.


Contacts

Moa Tyborn
Chief Communications and Marketing Officer
Moa Tyborn