2016-06-15 07:00Press release

Så hanterar du kunder som betalar dåligt

Kunder som betalar dåligt kan vara förödande för ett företags likviditet. Men vad kan du som företagare göra för att snabbare få betalt och när är det dags att använda sig av inkasso? Första delen i Alektums nya kunskapsforum handlar om hur du som företagare hanterar kunder som betalar dåligt.

Rekommendationen är att börja med att skicka ut en påminnelse till dem som inte betalat innan förfallodagen. Trots påminnelse är det ändå en ganska stor del som inte brukar betala i tid och då är det viktigt att agera snabbt och skicka ut ett inkassokrav. Att tid är pengar är något som stämmer när det gäller skuldindrivning.

Många av dem som inte betalar i tid har ofta flera obetalda fakturor. Målet är därför att inte bara se till att få betalt utan att få den skuldsatte att lägga just din fordran högst upp i ”högen” av obetalda fakturor.

Hot om stämningar, kronofogde och utmätningar kan visserligen göra att skulden inkasseras men i samma ögonblick kan du räkna med att kunden slutar handla av dig för gott. Ett effektivt inkassoarbete bygger på att skapa en dialog med den skuldsatte, i syfte att inkassera pengarna men också i syfte att vårda kundrelationen på lång sikt.

Att anlita ett inkassoföretag är många gånger en god idé om företaget har problem med kreditförluster eller behöver förbättra sin likviditet. Ett inkassoföretag tar inte över kundrelationen utan förstärker den. Som kittet mellan den skuldsatte och fordringsägaren uppfattas inkassoföretaget som mer ”neutralt” och har därmed lättare för att inleda en dialog med den skuldsatte som till slut kan leda till en lösning. De allra flesta människor vill göra rätt för sig. Det är vår erfarenhet.

Läs artikeln i sin helhet genom att ladda ner pdf-version som bifogas eller besök vår hemsida

Behöver du en partner som kan hantera dina inkassoärenden eller är du i behov att se över din kreditbedömning är du självklart välkommen att kontakta oss för rådgivning. Du når oss på sales@alektumgroup.com eller 031 – 730 60 75


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. We operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 12 million EUR.

Related media