2020-09-16 06:49Press release

Resurs Bank ställer sig bakom initiativet Shoppa Lagom

Initiativet som lanserades med ambitionen att inspirera människor till en hållbar och balanserad privatekonomi har fått ett enormt genomslag och en otroligt positiv respons.

Resurs blir nu första aktör från näringslivet att ställa sig bakom, och bli partner i Alektum Groups initiativ mot överskuldsättning, en högaktuell samhällsfråga med allt för lite fokus. Ser man på statistiken är det enkelt att förstå att detta är en viktig fråga både för individer, företag och samhället i stort.

Vi vet att Lagom är högst personligt, men också att det är någonstans mellan för mycket och för lite. Allt fler köper för mycket. Det vill säga, saker som man kanske egentligen inte har råd med.

Vi vet att ingen vinner på överkonsumtion, men också att fler och fler kan tänka sig att handla på kredit. Möjligheten för privatpersoner att ta lån eller nyttja krediter är grundläggande för ett väl fungerande samhälle, men med detta följer också ett stort ansvar för branschens aktörer att arbeta för ansvarsfull kreditgivning.

”Med Resurs som partner i initiativet Shoppa Lagom ökar möjligheterna att förmedla kunskap om privatekonomiskt hållbart agerande till fler. Därmed gynnas såväl den enskilde, handeln som hela samhället. Ambitionen är att ingen ska hamna i skuldfällan, för ingen av oss vinner på en faktura som inte kan betalas” säger Moa Tyborn, SVP Corporate Communications & Marketing, Alektum Group.

Tillsammans representerar Alektum Groups och Resurs verksamheter i stort en komplett kundresa vilket ger oss förutsättningar att både påverka och nå ut brett med vårt budskap. Vår gedigna kunskap om skuldsättning och dess negativa effekter gör att vi ser problemen men också att vi kan agera proaktivt. Det är grunden till initiativet Shoppa Lagom.

Denna kunskap och erfarenhet om betalningsstrukturen i samhället använder vi i Shoppa Lagom till nytta för hela samhället och individen.

”Vi är stolta över att bli första partner att ställa sig bakom initiativet Shoppa Lagom och ser partnerskapet som en naturlig del i vårt hållbarhetsarbete. Utifrån vår långa erfarenhet av att erbjuda betal- och finansieringslösningar ser vi att lönsam handel och hållbar privatekonomi hänger tätt ihop. Genom Shoppa Lagom ökar vår möjlighet att tillsammans med fler sprida kunskap som bidrar till en sund privatekonomi”, säger Anna Nauclèr, CCO, Nordic Payment Solutions, Resurs Bank.

Mer information:
Anna Nauclèr, CCO, Nordic Payment Solutions, Resurs Bank, anna.naucler@resurs.se
Moa Tyborn, SVP Corporate Communication and Marketing, Alektum Group, moa.tyborn@alektumgroup.com

Om Shoppa Lagom

Shoppa Lagom är ett initiativ taget av Alektum Group för att ge enskilda hjälp att behålla balansen i sin privatekonomi. Så att var och en kan leva som hen vill och har råd med. På siten Shoppa Lagom finns samlad information, verktyg och kunskap om hur man kan undvika att hamna i skuldfällan och behålla sunda shoppingvanor. För ytterligare info se: shoppalagom.se


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. Our mission is to help businesses from all over Europe to reach their full potential and achieve sustainable cash-flow. We actively work with our customers to lower the risk of over-indebtedness. Through our knowledge, dedication and deeply rooted values, we aim to contribute to a healthier society. A society where everyone has the opportunity to maintain balanced personal finances and companies can rely on getting paid. We currently operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 120 million EUR.