2022-06-30 06:00Press release

Erik Selin ny delägare i Alektum Group – starten på en ny era

Erik Selin ny delägare i Alektum Group – starten på en ny era.Från vänster: Tommy Gustavsson, Erik Selin, Mats Augurell. www.alektumgroup.com

I linje med bolagets strategi och uttalade tillväxtambitioner går Erik Selin in som partner och delägare i Alektum Group.

 

Erik Selin har, genom ett av honom helägt bolag, investerat i Alektum Group. Han äger nu 20% av bolaget. Familjen Gustavsson, bolagets grundare, äger 80%.

 

Det är med stor glädje vi välkomnar Erik till Alektum Group. Erik personifierar allt vi har letat efter i en ny partner, och kompletterar oss som ägare. Han är en fantastisk entreprenör som kommer bidra till vår expansionsresa med ovärderlig kompetens, ett stort nätverk och en solid finansiell plattform”, säger Tommy Gustavsson, representant för Alektum Groups ägare.

 

”I ett framgångsrikt bolag är människorna och kulturen helt centrala. Engagemanget, kunskapen och attityden hos familjen Gustavsson, och medarbetarna i Alektum Group, har positionerat bolaget som en av de ledande aktörerna på marknaden. Jag är därför väldigt glad över, och ser fram emot möjligheten att få vara med och stärka bolaget ytterligare”, säger Erik Selin.

 

”Erik har ett långsiktigt perspektiv som är i linje med bolagets vision och skapar möjligheter till fortsatt tillväxt. Tillsammans fortsätter vi nu utveckla bolaget och bidra till ett samhälle där företag kan lita på att få betalt, samtidigt som vi kan hjälpa människor till en balanserad privatekonomi”, säger Peter Sjunnesson, styrelseordförande i Alektum Group.

 

Accelererad tillväxt

För att ytterligare accelerera tillväxten har ett avtal för en revolverande kreditfacilitet (RCF) på upp till 4,6 miljarder SEK slutits med DNB, Nordea och Swedbank.

 

"Finansieringen ger oss möjlighet att fortsätta växa, ta marknadsandelar och bygga starka relationer med nya och existerande kunder på alla våra 14 europeiska marknader", säger Mats Augurell VD för Alektum Group.About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. Our mission is to help businesses from all over Europe to reach their full potential and achieve sustainable cash-flow. We actively work with our customers to lower the risk of over-indebtedness. Through our knowledge, dedication and deeply rooted values, we aim to contribute to a healthier society. A society where everyone has the opportunity to maintain balanced personal finances and companies can rely on getting paid. We currently operate in 14 countries, with more than 700 employees and a turnover of 190 million EUR.


Contacts

Moa Tyborn
Chief Communications and Marketing Officer
Moa Tyborn