2014-05-27 12:40Press release

Alektum Inkasso flyttar verksamheten i Malmö till Göteborg

Under ett antal år har ansvaret för Alektum Inkassos kunder i Öresundsregionen gradvis flyttat från det lokala kontoret i Malmö till huvudkontoret i Göteborg. Som en naturlig följd av det finns det inte längre någon affärsnytta med ett kontor i Malmö. Kontoret stängs den 1 juni 2014 och samtliga medarbetare är erbjudna omplacering till Göteborgskontoret.

I Göteborg delar Alektum Inkasso lokal med ett antal andra koncernbolag: Decidas Info, JI Finance, Jurist & Inkasso och Law & Solution. Det stimulerar ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte över gränserna och förenklar för kunder som vill köpa kvalitativa tjänster från specialistbolag med möjlighet till samordningseffekter.

 För mer information, vänligen kontakta:

Helena Sallander, Vice VD

helena.sallander@alektum.com, +46 31 730 60 00


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. We operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 12 million EUR.


Contacts

Moa Tyborn
Chief Communications and Marketing Officer
Moa Tyborn