2020-08-11 06:01Press release

Alektum Group växlar upp - tar in kapital från Proventus Capital Partners IV för fortsatt tillväxt och expansion

Ett låneavtal på 900 miljoner SEK har slutits mellan Proventus Capital Partners och Alektum Group. Finansieringen är ett led i det familjeägda inkassobolagets expansionsresa och en möjlighet att ytterligare stärka bolagets position på marknaden.

Lånet från Proventus Capital Partners är på 900 miljoner SEK och löper över sex år. Det tillförda kapitalet betyder att Alektum Group får en solid finansiell plattform med finansiellt utrymme för att realisera strategiskt tillväxtfrämjande initiativ och ytterligare expansion för ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

”Vi är otroligt glada över samarbetet med Proventus Capital Partners som har visat stort förtroende för vårt företag och våra ambitioner. Lånet kommer ge oss väsentligt förbättrade finansiella resurser – och en flexibilitet att utmana branschen, utveckla vår affär och bygga ännu starkare relationer med befintliga och nya kunder”, säger Mats Augurell, VD för Alektum Group.

Finansieringen kommer att användas både för att refinansiera en del av bolagets befintliga krediter, men främst, för att finansiera ytterligare tillväxt och expansion.

”Vi ser fram emot att arbeta med ledningsgruppen och ägarna till Alektum Group. Företaget är väl positionerat för en fortsatt stark utveckling de kommande åren”, säger Henrik Bjerklin, Investment Director på Proventus Capital Partners.

Arctic Securities har verkat som rådgivare för Alektum Group i förhållande till transaktionen.

 

För mer information:

Mats Augurell, CEO: mats.augurell@alektumgroup.com, +46 708 79 90 32
Magnus Olofsson, CFO:
magnus.olofsson@alektumgroup.com, +46 705 93 41 23

 

Om Alektum Group

Alektum Group är ett svenskt, familjeägt inkassobolag som grundades 1992.

Vi arbetar aktivt med våra kunder för att minska risken för överskuldsättning och därmed bidra till ett hållbarare samhälle. Ett samhälle där individer kan uppnå balans i sin ekonomi och företag kan lita på att få betalt.

Vi är för närvarande verksamma i 18 länder, med fler än 650 anställda och en omsättning på mer än 1,2 miljarder SEK.

 

Om Proventus Capital Partners

Proventus Capital Partners tillhandahåller skräddarsydda finansieringslösningar till medelstora företag i Nordeuropa.

Vi agerar som strategisk och finansiell partner till företag som behöver kapital för att expandera, göra förvärv, refinansiera existerande lån eller omstrukturera sin verksamhet.

 Under de senaste 15 åren har vi investerat i fler än 100 företag och hjälpt dem att maximera sin potential.

 


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. Our mission is to help businesses from all over Europe to reach their full potential and achieve sustainable cash-flow. We actively work with our customers to lower the risk of over-indebtedness. Through our knowledge, dedication and deeply rooted values, we aim to contribute to a healthier society. A society where everyone has the opportunity to maintain balanced personal finances and companies can rely on getting paid. We currently operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 120 million EUR.