2016-02-16 10:46Press release

Alektum Group köper direktmarknadsföretag

Alektum Group AB stärker sin position inom finanstjänster och förvärvar direktmarknadsföretaget Marketwise AB. I och med affären breddar Alektum Group sitt utbud av tjänster och kan nu hjälpa sina kunder genom hela kundprocessen – från nyrekrytering av kunder till inkasso och säkra betalningar.

I början av 2016 förvärvade Alektum Group samtliga aktier Marketwise i syfte att utöka utbudet av tjänster och skapa mervärde för sina kunder.

– Affären är bra både för oss och för våra kunder. Marketwise kompletterar vår värdekedja och tillför många spännande och efterfrågade tjänster för våra kunder och inte minst branschens mest erfarna och kunnigaste medarbetare, säger Mats Augurell, CEO Alektum Group.

Marketwise är ett företag i stark tillväxt och har under de senaste åren blivit en välkänd aktör inom branschen för direktmarknadsföring genom sin specialistkunskap och rådgivande roll. Affärsidén att analysera och ta fram optimala målgrupper och sedan identifiera marknadsföringskanaler för att på bästa sätt nå ut till nya kunder, har tagits väl emot av marknaden.

– För oss var det en naturlig utveckling, att ta nästa steg i att bygga ett ännu starkare erbjudande till marknaden.Genom att bli en del av Alektum Group skapas spännande förutsättningar och möjligheter för utveckling och tillväxt inom direktmarknadsföring. Vi ser fram emot att bidra med våra kunskaper till Alektum Groups kunder, säger Martin Olofsson, grundare av Marketwise och efter uppköpet COO för Alektum Information.

Alektum Group AB är ett kunskapsbaserat företag inom finansmarknaden med ambitionen att förbättra sina kunders affärer och kundrelationer. Som ett resultat av förvärvet kan Alektum Group nu erbjuda support genom hela kundprocessen – från rekryteringen av nya kunder till hantering av kundreskontra och säkra betalningar utan skadlig inverkan på kundrelationen. Dessutom tillför förvärvet även en förhöjd kompetens på medarbetarsidan.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Augurell, CEO Alektum Group, telefon 0708-799032 eller mats.augurell@alektumgroup.com

Martin Olofsson, COO Alektum Information, telefon 0705-81 03 31 eller martin.olofsson@alektumgroup.com


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. We operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 12 million EUR.


Contacts

Moa Tyborn
Chief Communications and Marketing Officer
Moa Tyborn

Related media