2014-11-17 07:55Press release

Alektum får godkänt av Datainspektionen

Alektum Inkasso var ett av två bolag som fick godkänt i Datainspektionens granskning av hur inkassoföretag hanterar fordringar mot barn och unga.

- Vi har sedan länge särskilda rutiner och kontroller för fordringar mot barn och unga. Vi ser det som en självklarhet att ingen ska behöva börja sitt vuxna liv med skulder som uppstått på ett tvivelaktivt sätt, säger Anders Svensson, vice vd Alektum Inkasso.


När Datainspektionen granskade hur tio inkassobolag hanterar fordringar mot barn och unga träder en mörk bild fram. Åtta av tio inkassobolag har inte koll på sin indrivning mot unga och det konstateras att hos dessa företag finns allvarliga brister i rutiner och kontroll.


- Det finns idag få sätt för barn och unga att bli skuldsatta. Därför är det mycket viktigt att bolagen hittar dessa fordringar bland sina inkassoärenden och kontrollerar att det verkligen finns grund för en sådan fordran innan man riktar indrivningsåtgärder mot en underårig, säger Malin Fredholm som genomfört Datainspektionens granskning.

Men samtidigt finns det aktörer som sköter sig och som följer rutinerna. Två av det tio företagen fick godkänt av Datainspektionen.

- Dessvärre drar Datainspektionen alla över en kam. Vårt namn nämns ju som ett av företagen som granskades men ingen stans står det att vi fick godkänt. Det är ju lite tråkigt för oss, säger Anders Svensson.

- Men ännu tråkigare är det naturligtvis att många barn och unga får börja sitt liv med skulder, inte sällan för att de har skuldsatts av sina föräldrar. Så nu hoppas vi att alla i branschen tar ett krafttag och inför rutiner och kontrollåtgärder så att inte barn och unga felaktigt hamnar i en skuldsättning som de senare i livet kommer att ha svårt att ta sig ur, säger Anders Svensson.

Granskningarna av de tio bolagen finns tillgängliga på Datainspektionen hemsida i anslutning till pressmeddelandet.


För mer information, kontakta Anders Svensson, vice vd Alektum Inkasso på 070-861 05 37 eller anders.svensson@alektuminkasso.se


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. We operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 12 million EUR.


Contacts

Moa Tyborn
Chief Communications and Marketing Officer
Moa Tyborn