2019-01-22 08:30Press release

Airsonett's TLA technology is now included in the guidelines for treatment of severe asthma in the South Swedish national health care

null

National health care in the South Swedish region of Skåne has updated its guidelines for treatment of patients with severe allergic asthma. Airsonett and the treatment with the TLA technology (Temperature-controlled laminar airflow) has been given its own guidelines based on the primary indication to prevent asthma attacks (exacerbations). The guidelines have been established by the Director of Health Care in Region Skåne.

Treatment with Airsonett TLA can be prescribed in Region Skåne by doctors specializing in allergy-, lung-, or child medicine and experience of treatment of severe asthma.

For complete guidelines of Airsonett TLA, Region Skåne:

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/allergi/#30699

”Airsonett and treatment with TLA have been included in the national guidelines for asthma treatment since 2015. The fact that Region Skåne now introduces its own guidelines for Airsonett TLA is further proof of the positive effect the treatment has on patients with severe allergic asthma”, says Anders Due-Boje, CEO Airsonett AB.

About severe, uncontrolled asthma

Patients with severe, uncontrolled asthma treated according to Global Initiative for Asthma (GINA) step 4/5 account for approximately 3% of all patients with persistent asthma, according to recent population-based studies using administrative and prescribed databases, but account for a much larger share of asthma-related healthcare resource use and costs. Treatment alternatives for such patients include high-dose inhaled corticosteroids (ICS) and long-acting β2-antagonists (LABAs) and/or systematic corticosteroids. During the last decade, several new drugs for the treatment of severe asthma have been developed,and some of these drugs, such as anti-immunoglobulin E and anti-interleukin 5 have been included in Step 5 in the latest GINA recommendations. The costs for treatment with these biologics are however very high. Temperature-controlled laminar airflow (TLA) is a relatively new treatment for patients with severe, uncontrolled asthma. The use of TLA has shown cost-effectiveness according to National Institute for Health and Care Excellence (NICE) standards and the Swedish Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, a central government agency whose remit is to determine whether a pharmaceutical product, medical device or dental care procedure shall be subsidized by the state.

For more information:

Anders Due-Boje, CEO, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu


About Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Contacts

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje