2019-11-20 09:05Press release

Airsonett signs agreement with the region of Kalmar in Sweden for treatment of severe allergic asthma with TLA via public healthcare

null

Airsonett announced today that the company has signed an agreement with the region of Kalmar for the treatment of patients with severe allergic asthma. The agreement is the third of its kind for Airsonett in Sweden this year, for prescription of the company's unique treatment; Temperature controlled Laminar Airflow (TLA). The technology treats severe allergic asthma patients with particle-free air.

"We are very pleased to have signed the agreement with the region of Kalmar, as the third region this year. We are also satisfied to see that the awareness of the treatment's good results is spreading within the Swedish healthcare community and that more patients with severe allergic asthma can receive better help to achieve a better quality of life", says Anders Due-Boje, CEO Airsonett AB.

TLA Treatment for severe asthma is part of the national guidelines for asthma treatment since 2015, and it is today prescribed to many patients in Sweden with excellent results. The treatment takes place in the home with the Airsonett Air4, a patented medical device, and fits both children and adults.

For more information:

Anders Due-Boje, CEO, Airsonett AB

Phone: +46 70 526 03 00

E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

About severe, uncontrolled asthma

Patients with severe, uncontrolled asthma treated according to Global Initiative for Asthma (GINA) step 4/5 account for approximately 3% of all patients with persistent asthma, according to recent population-based studies using administrative and prescribed databases, but account for a much larger share of asthma-related healthcare resource use and costs. Treatment alternatives for such patients include high-dose inhaled corticosteroids (ICS) and long-acting β2-antagonists (LABAs) and/or systematic corticosteroids. During the last decade, several new drugs for the treatment of severe asthma have been developed, and some of these drugs, such as anti-immunoglobulin E and anti-interleukin 5 have been included in Step 5 in the latest GINA recommendations. The costs for treatment with these biologics are however very high. Temperature-controlled laminar airflow (TLA) is a relatively new treatment for patients with severe, uncontrolled asthma. The use of TLA has shown cost-effectiveness according to National Institute for Health and Care Excellence (NICE) standards and the Swedish Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, a central government agency whose remit is to determine whether a pharmaceutical product, medical device or dental care procedure shall be subsidized by the state.


About Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Contacts

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje