2014-03-20 07:00Pressmeddelande

Utvecklingsprojekt i Lund ska skapa billiga studentbostäder

Pontus Åqvist, OpenStudio ArkitekterPontus Åqvist, OpenStudio Arkitekter

AF Bostäder har påbörjat utvecklingsprojektet Bokompakt i Lund. Studentbostäderna som nu uppförs omfattar 22 lägenheter mellan 10 och 40 kvadratmeter. Projektet ska utgöra underlag i en studie kring hur AF Bostäder och andra bostadsföretag kan bygga bättre och billigare.

– Utvecklingsprojektet Bokompakt är ett yteffektivt, hållbart boende på liten yta. Utan att göra avkall på kvalitet vill vi utmana dagens byggnormer och sänka boendekostnaderna. Vi vill utveckla framtidens studentbostäder och skapa bättre förutsättningar för unga på bostadsmarknaden, säger Henrik Krantz, VD AF Bostäder.

Bokompaktlägenheterna är planerade med hjälp av en referensgrupp bestående av studenter. I projektet utvärderas ett flertal aspekter av boendet, bland annat storleken och boendeformen Kompisboende samt hur viktigt studenterna tycker det är med ett billigt boende. Utvärderingen sker i samarbete med en bostadsforskare på Lunds universitet.

Hållbarhet är en viktig del i utvecklingsprojektet Bokompakt. Tillsammans med underleverantörer utvecklar och utvärderar AF Bostäder tekniska lösningar för att minska boendets miljöpåverkan. Bostäderna har till exempel varmvattenväxlare och solfångare, vilket gör dem i princip självförsörjande när det gäller uppvärmning.

– Bokompakt är bostäder som ger låg resursanvändning per person, både när det gäller byggandet av lägenheterna och under boendetiden. Exempelvis kräver en liten yta mindre uppvärmning och färre lampor. Vi har valt trä som byggmaterial istället för betong, vilket är bättre för miljön, säger Magnus Cederberg, chef strategisk fastighetsutveckling på AF Bostäder.

För att kunna bygga Bokompakt har AF Bostäder fått dispens från Mark- och Miljööverdomstolen avseende tillgänglighetskraven. AF Bostäder har som uppgift att tillhandahålla billiga bostäder för unga. Bokompakt är ett sätt för AF Bostäder att utveckla bostäder med lägre månadskostnad, vilket är ett reellt och stort behov.

– Det innebär inte att alla våra bostäder kommer att utformas så här, även om regelverket skulle möjliggöra det. Vi fortsätter att bygga studentbostäder utifrån ordinarie byggkrav. För närvarande har vi 370 boenden under produktion. Men faktum är att mindre strikta regler för byggande av studentbostäder skulle skapa bättre förutsättningar för unga på bostadsmarknaden och därmed också gynna bostadsmarknaden i stort, säger Henrik Krantz.


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.


Kontaktpersoner

Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz