2022-12-02 09:00Pressmeddelande

Trots stora kostnadsökningar: Studenternas nya hyra i linje med tidigare år

Flygbild över AF Bostäders nybyggnadsprojekt längs med Kämnärsvägen i Lund.

Trots hög inflation och kraftigt stigande kostnader, får AF Bostäders hyresgäster en hyreshöjning som stannar på cirka 2 % från den 1 januari 2023. Den nya hyran har möjliggjorts genom tillfälliga omprioriteringar i den löpande verksamheten. Samtidigt flaggar AF Bostäder för att de stora kostnadsökningarna kan påverka framtida hyror.

– AF Bostäder och Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse gällande studenternas hyror för 2023 säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Som alltid är det vår ambition att studenterna ska ha en så jämn hyresutveckling som möjligt. Trots den rådande situationen, där vi drabbas av kostnader som inte längre står i relation till våra intäkter, har vi sett till att våra hyresgäster även nästa år får en hyresavi i linje med tidigare år.

För att undvika en större hyreshöjning, genomför AF Bostäder omprioriteringar i verksamheten och sänker ambitionsnivån för 2023. Exempel på åtgärder är översyn av kostnaderna för skötsel av gemensamma utrymmen och utemiljö, samt en tillfällig neddragning av underhåll.

– Framöver förväntar vi oss rejäla ekonomiska utmaningar och därför kan den framtida hyresutvecklingen se annorlunda ut, säger Henrik Krantz. Våra övergripande målsättningar är oförändrade. Vi ska fortsätta vår strävan att erbjuda Sveriges bästa studentbostäder, genomföra renoveringar av vårt äldre bestånd och fullfölja våra betydelsefulla satsningar på nya studentbostäder i Lund.

Exempel månadshyror

Korridorrum (9 mån.hyra)

Före höjning

Efter höjning

Diff

Delphi, 20 kvm

 

3.688

3.761

74

Sparta, 19 kvm

 

4.248

4.333

85

Parentesen, 17 kvm

2.816

2.872

56

 

 

 

 

 

 

Lägenheter (12 mån.hyra)

 

 

 

Ulrikedal, 1 rok, 25 kvm

 

4.266

4.351

85

Sagoeken, 1 rok, 22 kvm

 

4.573

4.665

91

Studentlyckan, 2 rok, 52 kvm

 

 

6.611

6.744

          132

Kämnärsrätten, 3 rok, 65 kvm

 

 

6.985

7.124

140


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och prisvärda bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.


Kontaktpersoner

Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz