2015-04-08 06:00Pressmeddelande

Studenternas mediekonsumtion kartlagd

Fotograf: Nicklas RudfellFotograf: Nicklas Rudfell

Under våren har AF Bostäder, i samarbete med studentföretaget Lunicore och medieforskare på Malmö högskola, genomfört en undersökning med enkät och djupintervjuer bland 17 000 hyresgäster och bostadssökande för att ta reda på vilka preferenser och trender som finns när det gäller mediekonsumtion. Undersökningen befäster bilden av att ”vanlig TV” är på nedgång och att strömmande media är på stark frammarsch. Vidare visar undersökningen att konsumenterna ligger före marknadens utbud när det gäller föredragna lösningar.

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med cirka 7 500 hyresgäster. Under de senaste åren har företaget initierat en rad satsningar på digital teknik. I samband med detta har särskilt TV-frågan varit av intresse. Den unga kundgruppen ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar, men det är också branschens fyrkantiga affärsmodell som har legat till grund för undersökningarna.

Vi har länge känt att situationen är märklig. Som det fungerar idag så ska hyresvärden betala för att reklamfinansierade kanaler når hyresgästerna, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

Genom tidigare undersökningar har AF Bostäder kunnat konstatera att en allt större del i målgruppen inte konsumerar medier, och framför allt TV, på det som kan kallas det traditionella sättet. Den färska undersökningen visar att 21 % av de svarande aldrig konsumerar traditionell TV, vidare anger endast 5 % att de tittar på TV mer än tre timmar per dag. Av särskilt intresse för forskarna Pernilla Seversson och Sara Leckner på Malmö högskola var också frågan om hyresgästernas beteende när det gäller att konsumera media på flera plattformar samtidigt. Hela 87 % anger att de ibland eller ofta använder dator, TV och mobiltelefon samtidigt, vilket tolkas som om att TV inte längre är en tongivande, eller ensam, informationskanal.

- Undersökningen som vi har fått av Lunicore stärker oss i vår tro att vi måste modernisera sättet vi erbjuder medier. Andelen hyresgäster som enbart använder sig av playtjänster och video on demand är lika stor som den grupp som tittar på vanlig TV säger Krantz.

Undersökningen visar att AF Bostäders målgrupp, vars medelålder ligger på 22 år, värdesätter valfrihet, flexibilitet och ett stort urval. Det ger en fingervisning om vilken väg AF Bostäder ska gå för att optimera sina tjänster vad gäller mediekonsumtionen.

- Det går inte längre att tänka så att det finns en väg som passar precis alla hyresgäster. Därför måste vi noga undersöka vilka alternativ som finns på marknaden – och kanske till och med driva på utvecklingen. Just nu står vi inför en diskussion om vår roll är att tillhandahålla eller möjliggöra. En utgångspunkt vi har är att våra hyresgäster har stenkoll på utbudet som finns, då ska vi inte konstruera något som vi tror kanske kan fungera, då är det bättre att vi ser till att infrastrukturen är i världsklass, avslutar Henrik Krantz.

Nästa steg för AF Bostäder är att analysera enkäten vidare, parallellt med att fortsätta samtalen med de olika aktörerna som har varit aktuella tidigare. Resultatet av undersökningen kan också öppna andra möjligheter hos leverantörer som ännu inte har varit i kontakt med AF Bostäder. 


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.


Kontaktpersoner

Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz