2016-06-29 06:00Pressmeddelande

Studenter nöjda med mikroboende

Fotograf: Nicklas RudfellFotograf: Nicklas Rudfell

Bokompakt är ett utvecklingsprojekt som drivs av AF Bostäder för att undersöka hur mikroboende kan fungera som studentbostäder. I projektet ingår en vetenskaplig studie av boendeupplevelsen för studenterna. Studien är nu färdig och visar att Bokompakt är ett populärt projekt som uppfattas som innovativt och hållbart. 

AF Bostäder byggde Bokompakt 2014. Husen är utformade som mikroboenden där varje hyresgäst har 10 kvadratmeter som boyta. För att få bygga på det här sättet har AF Bostäder fått dispens från gällande tillgänglighetsregler. Utvecklingen av Bokompakt har sin bakgrund i bostadsbrist som under många år har varit ett akut problem på många svenska universitetsorter. Även de höga byggkostnad­erna är en faktor som har varit ett motiv för att utveckla konceptet.

Vi är ett företag som fokuserar på nytänkande. Vi kände att vi hade ett tillfälle att visa hur man kan bygga effektivt, hållbart och smart för en viss kategori medborgare i samhället. Resultatet blev Bokompakt som illustrerar utvecklingfokuset som vi vill ska förknippas med AF Bostäder, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

Parallellt med utvecklingen, byggandet och förvaltningen av bostäderna har det skett en vetenskaplig utvärdering på Lunds universitet av projektet. I den här studien har de studenter som bor på Bokompakt intervjuats om sin upplevelse av den unika boendemiljön. Utgångspunkten för AF Bostäder var att det framför allt skulle vara den låga hyran som skulle göra Bokompakt attraktivt. Hyran spelar visserligen stor roll men de boende vill lyfta fram andra kvaliteter som väger tyngre.

Utvärderingen visar att konceptet inte i första hand är attraktivt på grund av lägenheternas hyresnivå utan för att det upplevs som en utmaning genom satsningen på hållbarhet och för att det tar sig an studenternas bostadsproblematik på ett nytt och annorlunda sätt, säger Elisabeth Dalholm Hornyánszky på institutionen för designvetenskaper på Lunds universitet, som har författat studien.

Studenternas åsikter och preferenser samlades in tidigt i projektet. Från skisstadiet till invigningen har det funnits en referensgrupp av studenter på Lunds universitet som har påverkat projektet märkbart, bland annat har större fokus lagts på en större kökslösning tack vare den tidiga åsiktsinhämtningen. När husen stod färdiga 2014 skedde en intervjuomgång för att få in de första hyresgästerna. Nu har begreppet Bokompakt satt sig i Lund och bostäderna går ut i AF Bostäders vanliga bostadskö. Det finns dock fortfarande en stor nyfikenhet i omvärlden:

- Bokompakt har blivit ett globalt samtalsämne. Funktionerna, utformningen och färgen engagerar Lundabor såväl som amerikanska filmteam, japanska bloggare och brittiska bostadsforskare. Vi har fullt upp med att arrangera visningar, två år efter invigningen, avslutar Henrik Krantz.


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.


Kontaktpersoner

Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz