2017-10-06 06:00Pressmeddelande

Storsatsning på Kämnärsrätten i Lund: Byggstart för 360 studentbostäder, skola och förskola

Fotograf: Nicklas RudfellFotograf: Nicklas Rudfell

Kämnärsrätten i norra Lund står inför en stor förvandling – nu sätter AF Bostäder och Lunds kommun spaden i marken. AF Bostäder inleder sin planerade expansion av totalt sju kvarter med studentbostäder. Först ut är kvarteren Sagoeken och Proto. Sagoeken är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och AF Bostäder – först byggs en ny kommunal skola och förskola, därefter byggs studentbostäder ovanpå. Hela området utformas med fokus på grönska och trivsel.

Inom ett område bestående av totalt sju kvarter på Kämnärsrätten i Lund planerar AF Bostäder att på sikt fördubbla antalet studentbostäder – från 750 till 1 500 bostäder. De fyra första kvarteren beräknas stå klara 2021. Den 13 oktober 2017 inleds bygget av Sagoeken och Proto.

Sagoeken byggs gemensamt av Lunds kommun och AF Bostäder. Sagoeken består av två sammanhängande huskroppar i totalt fem våningar. I byggnadernas bottenvåningar ryms en kommunal skola för 200 barn i årskurserna F-3 samt en förskola för 100 barn. I de övre planen ryms 175 enrummare för studenter. Sagoeken har möjliggjorts genom en tredimensionell fastighetsbildning där Lunds kommun bygger skolan först, varefter AF Bostäder uppför studentbostäderna ovanpå.

– Det är en spännande utmaning att få lägga grunden till ett område där vi utgår från en ny detaljplan och delvis andra förutsättningar än när vi bygger andra skolor och förskolor, säger Jonna Myrebris, fastighetschef på Serviceförvaltningen, Lundafastigheter. Tredimensionella fastighetsbildningar blir en allt vanligare lösning i städer som växer och för oss är det viktigt att vara en del av samhällsutvecklingen.

– Sagoekens studentbostäder är helt prefabricerade hos Lindbäcks i Piteå. När skolan står klar kan vi montera bostäderna nyckelfärdiga på plats, säger Magnus Cederberg på AF Bostäder. Tack vare den här byggtekniken kan vi granska varje lägenhet innan den levereras. Och trots att bostäderna ska resa från Piteå till Lund blir det mycket färre transporter totalt sett.

Proto består av tre huskroppar som byggs av AF Bostäder och NCC. Här ryms 185 lägenheter för upp till 307 studenter. På båda fastigheterna (och i hela området) har AF Bostäder tidigare haft äldre studentbostäder, så kallade fyrklöverhus.

– Fyrklöverhusen var för länge sedan en sinnrik lösning på studentbostadsbristen, säger Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Dessvärre var de inte konstruerade för långsiktig förvaltning och energianvändningen var mer än dubbelt så hög som i våra nybyggda hus. Nu har vi rivit området för att bygga upp det igen. De nya bostäderna blir dubbelt så många, de blir helt anpassade för moderna studenters behov och effektiva att förvalta. Dessutom halveras energianvändningen.

Kämnärsvägen som löper norr om de nya kvarteren blir en central del av det nya området.

– Kämnärsvägen har tidigare bara varit en långsträckt angöringsgata med parkerade bilar. Nu ska den förvandlas till nya Kämnärsrättens pulsåder – en grönskande plats som knyter ihop hela området och fungerar som ett stort, levande vardagsrum, säger Magnus Cederberg på AF Bostäder.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och utveckla Kämnärsrätten i norra Lund, säger Kristian Jansson, affärschef på NCC. Att NCC nu ska bygga både skola, förskola och studentbostäder gör det extra spännande. Studentbostäderna som NCC och AF Bostäder projekterat tillsammans är funktionella, energismarta och ett efterlängtat tillskott på studentbostadsmarknaden i Lund.

Fakta Sagoeken, skola och förskola
Byggherre:                                     Lunds Kommun
Skola:                                             200 barn i årskurs F–3
Förskola:                                        100 barn
Bruttoarea:                                     ca 4 000m2
Byggstart:                                      oktober 2017
Inflyttning:                                      augusti 2019
Entreprenör:                                  NCC
Arkitekt:                                         Zoom Arkitekter AB

Fakta Sagoeken studentbostäder
Byggherre:                                   AF Bostäder      
Bostadsarea (BOA):                     3 900 m2
Antal lägenheter:                         175
Antal boende:                              175
Lägenhetstyper:                           175 ettor
Byggstart:                                     montage september/oktober 2018
Inflyttning:                                     våren 2019
Totalentreprenör:                          Lindbäcks Bygg

Fakta Proto studentbostäder
Byggherre:                                   AF Bostäder      
Bostadsarea (BOA):                     6 850 m2
Antal lägenheter:                         185
Antal boende:                              307
Lägenhetstyper:                           1–3-rumslägenheter
Byggstart:                                     oktober 2017
Inflyttning:                                     våren 2019
Totalentreprenör:                         NCC

Kontakt
Henrik Krantz, VD på AF Bostäder, henrik.krantz@afbostader.se
Magnus Cederberg, Fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder, magnus.cederberg@afbostader.se
Susanna Ideberg, projektledare Lundafastigheter, susanna.ideberg@lund.se

Om AF Bostäder
AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Om Lunds kommun
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Detta slås fast i Lunds kommuns nya vision som sätter lärandet i fokus. Därför känns det extra roligt att vi nu är med och aktivt skapar ett levande kvarter för såväl dagens som morgondagens studenter.

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1 000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Kontaktpersoner

Magnus Cederberg
Fastighetsutvecklingschef
Magnus Cederberg
Fotograf: Nicklas Rudfell
Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz
Fotograf: Nicklas Rudfell