2018-12-12 08:58Pressmeddelande

Ny hyra 2019

2019 års hyror för 5.500 studentbostäder i Lund är nu klara. Bostadshyrorna justeras med 2,2%.

Årets hyresförhandlingar för AF Bostäder är nu avslutade och innebär att hyrorna höjs med 2,2% den 1 januari 2019. ”Årets uppgörelse gör det möjligt för oss att fortsätta de senaste årens höga och nödvändiga upprustningstakt. Många av våra bostäder byggdes under miljonprogrammets dagar då kvantitet ofta gick före kvalitet”, säger Henrik Krantz, VD för AF Bostäder.

Projekten på underhållssidan är många och ofta fleråriga. Ett exempel är den pågående renoveringen av lägenheter på Studentlyckan i södra Lund. Ett annat exempel kan hämtas från Kämnärsrätten i Norra Lund där en omfattande upprustning av utemiljön påbörjas under 2019.

Mest iögonfallande är ändå AF Bostäders nyproduktion. Under 2019 färdigställs drygt 600 bostäder för inte mindre än 850 studenter. De nya bostäderna finns på Marathon i korsningen av Tornavägen och Tunavägen samt på Kämnärsrätten där rivningen av äldre bebyggelse nu lämnar plats för nya bostäder. ”Det känns naturligtvis bra att kunna minska bristen på studentbostäder och samtidigt stärka Lund som studieort”, menar Henrik Krantz.  

Exempel månadshyror

Korridorrum (9 mån)

Före höjning

Efter höjning

Diff

Delphi, 20 kvm

 

3.210

3.281

71

Sparta, 19 kvm

 

3.271

3.343

72

Parentesen, 17 kvm

3.159

3.229

70

 

 

 

 

 

 

Pentryrum (9 mån)

 

 

 

Ulrikedal, 25 kvm

 

4.427

4.525

98

Vildanden, 27 kvm

 

4.039

4.128

89

 

 

 

 

 

 

Familjelägenheter (12 mån)

 

 

 

Studentlyckan, 2 rok, 52 kvm

 

 

5.791

5.918

127

Kämnärsrätten, 3 rok, 65 kvm

 

 

6.356

6.496

140

 


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Kontaktpersoner

Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz
Fotograf: Nicklas Rudfell