2018-07-16 06:00Pressmeddelande

Lättare för nya studenter att få bostad hos AF Bostäder

Fotograf: Aline LessnerFotograf: Aline Lessner

De nya lundastudenterna, de s k novischerna, fick sina antagningsbesked i torsdags. Knappt 2.300 av dessa har nu ställt sig i AF Bostäders novischkö som ger förtur till ca 700 studentbostäder. Söktrycket är lägre än tidigare år. 

Novischförturen innebär att de flesta bostäder som blir lediga under sommaren, reserveras för de novischer som kommer från bostadsorter utanför Skåne. Förtursplatserna lottas sedan ut till dem som i samband med antagningen har registrerat sig i bostadskön. Denna lottning är nu genomförd.

- Att prioritera nya studenter är unikt för Lund. När trycket är som störst, känns det extra viktigt att hjälpa dem som saknar alternativ på den redan tuffa bostadsmarknaden i Lund, förklarar Claes Hjortronsteen som är uthyrningschef på AF Bostäder.

De ca 700 bostäder som reserveras består av korridorrum och ettor. Det exakta antalet avgörs av hur många bostäder som sägs upp och därmed blir lediga. Söktrycket kan variera något mellan olika år. Årets notering på knappt 2.300 sökande är något lägre än förra året. Bedömningen då var att 70-75% av de aktivt bostadssökande novischerna fick en bostad till terminsstarten.

AF Bostäder lyfter gärna fram andra aktörer som också bidrar till att lösa bostadssituationen för de nya studenterna. Studentdrivna BoPoolen hjälper hundratals studenter att hitta privat boende i Lund. Universitetets LU Accomodation hyr ut bostäder till ca tusen internationella studenter. Många av nationerna prioriterar också novischer.

- Tillsammans bidrar vi till att göra Lund till en attraktiv studieort, säger Claes Hjortronsteen.

AF Bostäder arbetar också långsiktigt för att underlätta bostadssituationen för framtidens lundastudenter. Under senare år har AF Bostäder färdigställt centrumnära bostäder för 550 studenter. Och nyproduktionen fortsätter.

- Ambitionen är att färdigställa nya bostäder för ytterligare ca 125 studenter varje år framöver. Just nu pågår två stora nybyggnadsprojekt, Marathon och första etappen av Nya Kämnärsrätten. Tillsammans kommer de att erbjuda boende för ca 700 lundastudenter när husen står färdiga 2019, avslutar Claes Hjortronsteen. 


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.