2022-01-31 08:00Pressmeddelande

Gott om bostäder till vårens antagning i Lund

Fyra studenter sitter och pratar på Gylleholms innergårdStudenter på bostadsområdet Gylleholm i Lund

Till vårterminsstarten 2022 anmälde sig drygt 460 nya studenter, så kallade novischer,  till AF Bostäders bostadskö. 280 av dessa sökte aktivt en bostad till terminsstarten. Samtliga fick en bostad och flyttar nu in.

Till varje terminsstart kommer nya studenter till Lund från jordens alla hörn. Alla med bostadsort utanför Skåne, så kallade novischer, får förtur till bostäder med inflyttning redan till terminsstarten. Normalt får mellan 450 – 500 nya studenter möjlighet till denna förtur. Efter förra vårens lägre efterfrågan är nu söktrycket tillbaka på samma nivå som före pandemin. Det innebär att 460 nya studenter fått förtur i AF Bostäders bostadskö.

Förturen kan användas till någon av de bostäder som reserverats för de nya studenterna. Hur många bostäder det blir beror på hur många som sägs upp av tidigare hyresgäster. Till vårterminsstarten i år blev 285 bostäder tillgängliga på detta sätt. 

Av de 460 studenterna med förtur valde 280 st att använda den. Resten löser sitt bostadsbehov på annat sätt. Eftersom tillgången var större än efterfrågan kunde alla som behövde en bostad erbjudas ett eget kontrakt redan till terminsstarten.

- Vi brukar täcka behovet av studentbostäder till vårterminsstarten, säger Claes Hjortronsteen, uthyrningschef på AF Bostäder. En stor bostadskö är sällan eller aldrig ett mått på det faktiska bostadsbehovet menar han vidare. Till höstterminen är söktrycket väsentligt större. Men då kan också betydligt fler bostäder erbjudas.  

AF Bostäder lyfter gärna fram andra aktörer som också bidrar till att hjälpa de nya studenterna med bostäder. Särskilt till höstterminstarten då söktrycket alltså är större. Studentdrivna BoPoolen hjälper många att hitta privat boende i Lund. Universitetets LU Accomodation hyr årligen ut bostäder till ca tusen internationella studenter. Många av nationerna prioriterar också novischer.

- Tillsammans bidrar vi till att göra Lund till en attraktiv studieort, säger Claes Hjortronsteen.

AF Bostäder arbetar också långsiktigt för att underlätta bostadssituationen för framtidens lundastudenter. Under 2022 pågår bygget av drygt 600 bostäder för ca 850 studenter. Inflyttning sker under 2023–2025. Tillsammans med de nämnda aktörernas egna planer tror Claes Hjortronsteen att det faktiska behovet av studentbostäder i Lund kan mötas rimligt väl. 

 


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och prisvärda bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Kontaktpersoner

Claes Hjortronsteen
Uthyrningschef
Claes Hjortronsteen