2022-07-15 08:30Pressmeddelande

Fler söker studentbostad till hösten hos AF Bostäder

""

De nya lundastudenterna, de s k novischerna, fick sina antagningsbesked i tisdags. Drygt 2 600 av dessa har nu ställt sig i AF Bostäders bostadskö för novischer som ger förtur till ca 750 studentbostäder.

Novischförturen innebär att de flesta bostäder som blir lediga under sommaren, reserveras för novischer som kommer från bostadsorter utanför Skåne. För att alla som vill ha en bostad ska få samma chans, lottas förtursplatserna. Denna lottning är nu genomförd.

I år har 2 629 novischer valt att ställa sig i bostadskön och delta i lotteriet. Det är något fler sökande än förra året. Ambitionen är att kunna erbjuda 750 bostäder till de nya studenterna. Det exakta antalet beror på hur många bostäder som blir uppsagda och därmed lediga.

- Chansen att få en egen bostad till terminsstarten är god eftersom långt ifrån alla väljer att utnyttja sin köplats, menar Claes Hjortronsteen, uthyrningschef på AF Bostäder.

AF Bostäder lyfter gärna fram andra aktörer som också bidrar till att lösa bostadssituationen för de nya studenterna. Studentdrivna BoPoolen hjälper hundratals studenter att hitta privat boende i Lund. Universitetets LU Accomodation hyr ut bostäder till ca tusen internationella studenter. Flera av nationerna prioriterar också novischer.

- Tillsammans bidrar vi till att göra Lund till en attraktiv studieort, säger Claes Hjortronsteen.

AF Bostäder arbetar långsiktigt för att underlätta bostadssituationen för framtidens lundastudenter. Många nya bostäder har redan byggts och nyproduktionen fortsätter. På Kämnärsrätten i norra Lund blir ytterligare ca 700 nya studentbostäder tillgängliga fram till 2025.

- Vår långsiktiga ambition är att färdigställa nya bostäder för ytterligare ca 125 studenter varje år, avslutar Claes Hjortronsteen.


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och prisvärda bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.